DIGITAL STRATEGI

Hvordan garanterer du en succesrig brugeroplevelse? I dag handler det ikke så meget om design og traditionelle markedsføringstekniker. Det er nærmere en kombination af korrekte data, god analyse og evne til at omsætte denne viden til en skræddersyet brugeroplevelse.

For den organisation, der vil gå hele vejen, er valget af platform et strategisk valg. Brugeroplevelsen er blevet stadig vigtigere for mange virksomheder. Noget, der stiller krav om at tilbyde kunden en problemfri oplevelse, uanset kanal eller teknik. En oplevelse, der er skræddersyet til hver enkelt person, under hele kunderejsen.

Strategisk valg af vej til kunderejsen

Det er i dette lys, man skal se den øgede interesse for investeringer i en Customer Data Platform (CDP). Med en CDP er der mulighed for at skabe forudsætninger for den type datastyrede brugeroplevelser, som mange virksomheder siges at ville skabe. At lykkes med det, som andre taler om.

Til forskel fra CRM, hvor du i første omgang organiserer og håndterer kundeinteraktioner med dine teams, så samler en CDP data om kundernes reelle adfærd i relation til dit produkt eller tjeneste.

Med en platform som CDP kan du skabe en ensartet og sammenhængende kundedatabase. Et kit i den digitale markedsføring, som forener og inkluderer Martech, CRM, DMP, POS og alle kanaler: webb, e-mail, sociale medier osv. Det betyder, at du kan indsamle, strukturere og håndtere data i realtid for at skabe individuelle kundeprofiler, som man kan handle på.

Hvorfor lige nu?

De seneste års begivenheder har fremskyndet digitaliseringen indenfor mange brancher. IDG rapporterede for nylig, at 96% af større virksomheder har en “digital first”-plan.

Men det indebærer også, at forventningerne på kundesiden stiger. Brugeroplevelsen er ved at blive en forudsætning for at blive ved med at være relevant på dagens marked. Det bliver mere og mere en forudsætning for at lykkes.

Mere specifikt, så handler behovet for en CDP om at tage ordentligt fat om den klassiske udfordring med organisatoriske siloer. Det er nok et problem, der altid har været i alle organisationer, i en eller anden udstrækning. Men hastigheden i digitalisering har medført, at antallet af systemer – og ikke mindst mængden af data – er blevet mangedoblet.

Det, der virkelig gør CDP interessant er, at platformen ikke bare kan hjælpe dig med at håndtere den nye virkelighed. Din organisation kan tage næste skridt i det databaserede arbejde, lære dine kunder bedre at kende og skabe en ægte, individualiseret brugeroplevelse.

Samtidig betyder bedre kontrol over hvordan data indsamles, analyseres og bruges og at det er nemmere at arbejde på en sikker og struktureret måde med persondata. Og dette er ikke mindst vigtigt set fra et GDPR-perspektiv.

5 grunde til at investere i CDP

De specifikke grunde til at investere i en CDP er dog forskellige. Dette er noget, der fremgår af rapporten State of the CDP 2022, hvor Tealium spurgte over 1000 marketing- og forretningschefer om finans, sundhedsvæsen, medier, detailhandel og teknologi i USA, Europa og Asien. Lad os benytte lejligheden til at investere i god ro og orden og tænke over, hvad det betyder.

1. Beskyt kundens integritet og følg sikkerhedsforskrifter

At dette er blevet vigtigere, skyldes blandt andet GDPR med strenge bøder til        virksomheder, der ikke overholder lovene om data. I efterdønningerne af GDPR har også andre, vigtige markeder set på lignende reguleringer. Et eksempel er Californien, som indførte Californias Consumer Privacy Act (CCPA). Som den første delstat i USA kræver Californien nu, at forbrugerne skal have ret til at kende og kunne slette oplysninger, der indsamles af firmaer. Loven indebærer endda mulighed for at stævne firmaer, som misbruger data.

2. Anvend realtidsdata til at kunne agere responderende

Når det gælder behovet for at kunne anvende realtidsdata, er digitaliseringen,og ikke mindst pandemien, en stærk faktor. 91% af beslutningstagere har set dette som en primær årsag til at have valgt CDP. For i takt med at stadig mere handel flytter til internettet, øger også behovet for at kunne anvende data på en smart måde. Det omfatter sådan noget som at kunne indsamle, analysere og handle på data – helst i realtid. Her er CDP en stor hjælp, da platformen gør det muligt hele tiden at kunne tilføje nye data til en ensartet og opdateret kundeprofil.

3. Forbedret evne sammenkoblet med forskellige investeringer i  teknik

CDP kan bidrage til at få en bedre udveksling også på andre teknikinvesteringer, takket være muligheden for at drage nytte af de data, der indsamlet af andre systemer. På denne måde kan platformen ikke bare være rentabel i sig selv, men kan også øge den samlede lønsomhed i en organisations investering i teknik. Der er ingen tvivl om, at en investering i en CDP betaler sig. 50% af markedsledere har set en positiv ROI koblet til CDP indenfor 12 måneder.

4. Identificer og ret budskabet mod enkeltpersoner

Selv på forbrugersiden er personalisering ved at blive noget af et krav. Tidligere undersøgelser har blandt andet vist, at over 60% af forbrugerne nu forventer, at tjenester, som de interagerer med, skal være personificerede, og at tilbuddet skal være tilpasset individet. Dette skal sættes op mod de øgede krav om datasikkerhed og integritet. For at imødekomme disse, på overfladen, modstridende forventninger, så spiller CDP en rolle.

5. Opret en kilde med kundedata til alle afdelinger og systemer

Med en kilde, som alle deler, så kan siloer i organisationen blive færre og mindre, hvilket betyder, at det bliver nemmere at rette ressourcerne mod de rigtige opgaver og at arbejde omkostningseffektivt. Det er også en fordel, at det er nemmere at omstille organisationen, når forudsætningerne kræver det. Det kan spare enorme ressourcer i en stor organisation.

CDP for Marketing Automation

Marketing Automation er noget, som CDP virkelig har potentiale til at bidrage til. Automatiseret og målrettet markedsføring er af naturlige grunde fuldstændig afhængig af gode kundedata. Og det samme er gældende, når det drejer sig om udviklingen af maskinlæring og AI.

Noget, som CDP kan bidrage med, er at sørge for, at de kundedata, der anvendes, er af høj kvalitet, at de er korrekte og opdaterede. Men en CDP kan også bidrage med viden, som kan bruges til Marketing Automation.

På en vis måde kan endda et eksisterende Marketing Automation-værktøj blive endnu bedre ved at målrette og automatisere den kommunikation, der hentes frem. Kunderejsen kan på denne måde blive endnu mere individuel. Det kan handle om, at en ordrebekræftelse netop sendes i den kanal, der er mest relevant for en enkelt kunde og at tiden for en rundskrivelse er optimal. Eller at det budskab, som kunden modtager, svarer til personlige referencer og individuel adfærd.

Fremtiden for CDP’er

Med den digitale udvikling følger der et behov for en platform, som kan sikre en fremgangsrig kundeoplevelse. Noget, der ikke mindst mærkes, når det drejer sig om antallet af løsninger, som er blevet lanceret i den seneste tid. Fra store aktører som Salesforce, Microsoft, Adobe, SAS og Oracle, men også fra mange, mindre kendte navne.

Interessen for CDP-løsninger er øget markant i den seneste tid. Og vi kan konstatere, at det er der en god grund til.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev!

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Som 2022 går på hæld, kan et af Sveriges største selskaber indenfor forsikring se tilbage på en række vigtige milepæle, de har passeret på vejen mod en optimeret digital kundeoplevelse. Med fokus på træfsikkerhed og relevans i datadrevet digital kommunikation til...

Hvordan køber du forandringer?

Hvordan køber du forandringer?

Førende konsulenthuse er enige om, at risikoen for at digitale transformation fejler er mindst 70 procent. Men kan du egentlig købe digitale forandringer? Føler du som mange andre, at det går langsomt med det digitale forandringsarbejde? Måske har du udarbejdet et mål...