DIGITAL STRATEGI

Digital transformation er blevet et buzzword de seneste år, og det har fundet vej til både bestyrelseslokalerne og de højere læreanstalter. Digital transformation handler om meget mere end teknologi – det handler om helhed, organisation og processer.

Vi er mange, der har arbejdet med digital transformation i mere end 20 år – men uden at vide at det var det, vi gik og syslede med.

På Danmarks Radio arbejdede vi nullerne med at etablere nye digitale kanaler og gøre lyttere og seere til brugere af dr.dk. Hos Eniro arbejdede vi med at flytte kunder, annonceprodukter og omsætning fra de gamle telefonbøger og vejvisere (ja, det var der noget der fandtes en gang – du kan selv slå det op på Wikipedia) til online portaler som krak.dk.

Hos DBA lukkede vi i 2014 tryksagen Den Blå Avis – dba.dk havde for længst taget over – og vi lancerede app’en, hvor brugerne let kunne annoncere og finde varer. Hos DLG arbejdede vi med at flytte de mange, mange daglige kald til Ordrekontoret over i nye digitale selvbetjeningskanaler med deraf følgende besparelser og forbedrede muligheder for både mersalg og kundeservice.

På samme måde var vi i nullerne engageret i den store omstilling i Telenor Sverige, der dengang begyndte at flytte salget af mobiltelefoner og abonnementer fra de fysiske butikker til de digitale salgskanaler.

Det handlede jo alt sammen om digital transformation, men det kaldte vi det ikke dengang – det fandtes ikke som begreb. Vi var onlinechefer og webchefer, og vi havde gode venner i både IT og Marketing – men ledelsens prioriterede bevågenhed havde vi ikke altid, og de digitale forandringer var sjældent en central del af virksomhedens femårige strategiplan.

Og mange af de tidlige transformationsprojekter gik da heller snor lige, måske netop fordi vi ikke anså dem for digitale transformationsprojekter. Det kom til at koste mere end nødvendigt, blev mindre succesfulde end de kunne være blevet, og gav ikke den langsigtede forandring og tilvækst, de kunne have givet.

Lessons learned
Men det vi lærte i de år var, at digitale projekter handler om langt mere end teknologi og kortsigtet forretning. Det handler om forandring og forandringsledelse – det er strategiske forandringer, der er centrale for virksomheden.

Det handler om at etablere tydelige digitale mål for alle på tværs af organisationen. Det handler om at modne organisationen til at arbejde data-drevet og agilt, og om at skabe nye roller i organisationen. Det handler om at forstå og implementere nye forretnings- og arbejdsprocesser. Og så handler det om at træffe de rigtige teknologi-valg.

I dag vil enhver virksomhed, enhver ledelse og enhver bestyrelse arbejde for at sikre, at virksomheden geares til et digitalt marked, at produktionen digitaliseres og automatiseres, at arbejdsprocesser understøttes digitalt, og ikke mindst at salg, marketing og kundeservice digitaliseres via effektive digitale kanaler og platforme.

Men der er fortsat mange virksomheder, der famler efter den rigtige vej for netop deres digitale transformation, og den situation griber de ofte til de mest konkrete, nemlig ny teknologi og nye systemer.

Men det er farligt at fokusere ensidigt på etablering af ny teknologi. Det nytter ikke at implementere for eksempel en CDP (Customer Data Platform), hvis ikke man har taget stilling til for eksempel:

  • Hvilken strategi og hvilke forretningsmæssige mål skal systemet understøtte og hvordan?
  • Hvordan ved vi, om systemet er en succes for os?
  • Hvilke data får vi til rådighed, og hvordan kan vi bruge dem?
  • Hvilke processer kræver det at få fuldt udbytte af systemet?
  • Hvilke forretningsprocesser skal justeres, hvilke nye arbejdsprocesser skal etableres?
  • Hvilke omkringliggende systemer og platforme skal vi integrere med, og hvordan?
  • Hvilken organisation og hvilke kompetencer kræver det at drive og udvikle platformen med maximal effekt og ROI?
  • Hvilken teknologi skal vi vælge? Udbuddet af software er stort, og de lover alle guld og grønne skove, og både Gartner og Forrester siger det er godt, men hvad passer til vores ambitioner og kompetencer, og hvad kan vi bedst integrere til vores øvrige IT-arkitektur?
  • Kan det betale sig – har vi lavet den business-case, der understøtter et kvalificeret valg og en vellykket implementering?
  • Fortsæt selv listen…

Og dette gælder selvsagt ikke kun for CDP, men for ethvert af de digitale kernesystemer, som CMS, CRM, PIM, DAM, Marketing Automation, Tracking etc.

Digital transformation handler om andet og meget mere end at fare ud og købe den første og bedste platform, som mere eller mindre tilfældigt bliver hypet på LinkedIn.

Mennesker, teknologi og processer
Derfor arbejder vi i Digital Strategi med at skabe langsigtet og holdbar digital transformation ved at se på helheden, og ved at udvikle mennesker, teknologi og processer.

Mange virksomheder mangler tid, ressourcer og kompetencer til at udvikle og eksekvere en digital strategi – hvor de forretningsmæssige mål er de rigtige, tydelige og realistiske, og hvor organisation, processer og teknologi tænkes rigtigt fra starten.

Digital Strategi har udviklet en model for digital transformation, som baserer sig på netop denne helhedstanke. En model der sikrer, at vores kunder kommer rigtigt fra start med en strategi der kan eksekveres og en business-case der kan holde, samt en plan for, hvordan organisationen modnes i takt med at nye digitale processer og ny teknologi implementeres.

Digital transformation tager tid, og den kan ikke overlades til IT-chefen, til marketingchefen, til produktchefen eller til chefen for kundeservice – den kan kun overlades til en fælles ledelse, som tager et samlet ansvar for den digitale transformation på tværs af virksomheden.

Kontakt os gerne for en snak om, hvad digital transformation betyder for din virksomhed, vores erfaringer, og hvordan vi foreslår dig at gribe det an.

Claus Thor Nielsen Claus Thor Nielsen
+45 40 18 26 36
claus.thor@digitalstrategi.com

 

 

 

Abonner på vores nyhedsbrev!

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Som 2022 går på hæld, kan et af Sveriges største selskaber indenfor forsikring se tilbage på en række vigtige milepæle, de har passeret på vejen mod en optimeret digital kundeoplevelse. Med fokus på træfsikkerhed og relevans i datadrevet digital kommunikation til...

Hvordan køber du forandringer?

Hvordan køber du forandringer?

Førende konsulenthuse er enige om, at risikoen for at digitale transformation fejler er mindst 70 procent. Men kan du egentlig købe digitale forandringer? Føler du som mange andre, at det går langsomt med det digitale forandringsarbejde? Måske har du udarbejdet et mål...