DIGITAL STRATEGI

Førende konsulenthuse er enige om, at risikoen for at digitale transformation fejler er mindst 70 procent. Men kan du egentlig købe digitale forandringer?

Føler du som mange andre, at det går langsomt med det digitale forandringsarbejde? Måske har du udarbejdet et mål for den digitale udvikling i forretningsplanlægningen, men ikke formået at få styr på arbejdet og tage det helt i mål?
Vores kunder har ofte relativt klare forestillinger om målene med at digitalisere hele eller dele af deres forretning, men har brug for støtte i hvordan, hvad, hvem, hvilke og hvornår. Det kan være klogt at hente ekstern støtte, men hvordan køber man forandring – hvis overhovedet?
Vores erfaring har gjort det klart, at det i virkeligheden er et spørgsmål om at få hjælp til at træffe et valg ud fra organisationens mål og forudsætninger og derefter gennemføre en sammenhængende helhedsproces, hvor flere dele af organisationen er involveret. For at ændringen kan blive permanent, skal du samtidig opbygge den interne evne til at tage arbejdet videre på egen hånd under implementeringen.

Forbes, McKinsey, BCG og Bain & Company vurderer alle, at risikoen for at digital transformations fejler er et sted mellem 70 % og 95 %. Ikke særligt opløftende tal, desværre. Der er mange grunde til, at organisationer kommer på afveje, men herunder vil vi fremhæve en række områder, som vi ser som ekstra vigtige, når man som beslutningstager skal købe forandringer, der resulterer i succesfulde transformationsrejser.

Start fra en klar aktuel situation
Det er vigtigt at skabe konsensus omkring både den aktuelle situation og målet. Målbilleder kommer som regel nemmere, selvom de ofte skal vendes og drejes og nedbrydes for at blive mere konkrete. Men vi har også brug for en klar og målbar vurdering af den nuværende situation (as-is) baseret på data. En forandring eller transformation handler ikke kun om at opnå noget, men om at skabe en bevægelse fra A til B, fra nuværende tilstand til ønsket tilstand, og at de to står i forhold til hinanden. For at vide, hvilken ændring du køber, skal det være klart fra hvad til hvad. Udover klarhed i opgaven er det også en vigtig del af den interne kommunikation, at skabe engagement og deltagelse.

Alle dele skal være med
Digital transformation handler ikke kun om at implementere eller udvikle ny teknologi. Det handler også om helheden, organisationen og processerne. Vi plejer at sige, at vi udvikler mennesker, teknologi og processer. Det er ikke nok at implementere et nyt system uden samtidig at tilpasse processer, eller at kun marketingafdelingen rykkes i front – alle dele skal arbejde sammen. En stor udfordring i forandringsprocesser er at finde formen for samarbejde, videns- og kompetenceudveksling i organisationen. Her bliver kommunikation igen vigtig. Hvem er berørt og hvordan? Hvilken effekt er rimeligt at forvente, og hvor hurtigt vil vi kunne indføre de nye arbejdsmetoder, så de bidrager til effektiviteten?

Afgræns transformationen
Afklaring af en aktuel situation og et mål er en del af afgrænsningen, ligesom det præciseres, hvilke dele af organisationen, der skal inddrages. En almindelig fejl er dog at sigte lidt for højt og lidt for langt ud i fremtiden, uden at bryde den langsigtede, mere visionære plan ned i definerede trin.
Vi ser ofte, at projekter svulmer og udvider sig i løbet af arbejdet, eller desværre ikke er helt realistisk defineret fra start. Digital udvikling slutter aldrig, men en digital bevægelse fra A til B kan defineres og evalueres. Når vi indgår samarbejder, forventer vi normalt, at en veldefineret transformation, der bliver fuldt og effektivt implementeret, typisk vil tage 18-36 måneder at gennemføre.
En afgrænsning handler ikke nødvendigvis om at gøre bevægelsen mindre, men om at gøre arbejdet overskueligt – overskueligt og fuldt gennemført i modsætning til for stort og uhåndgribeligt. Med en klar afgrænsning bliver det også nemmere at vurdere, om du har modtaget den ændring, du har købt.

Kombiner strategi og implementering
At købe ekstern support til at udvikle en digital strategi kan give et godt fundament, men vores stærke overbevisning er, at hele arbejdet skal hænge sammen: fra strategi og business case, til praktisk implementering og eksekvering, til styrket intern kapacitet og overdragelse. Køber du kun den første del, får du blot en strategi og en plan, men du køber ikke selve ændringen. Mange virksomheder har svært ved at finde og frigive ressourcer med de rette kompetencer til at kunne implementere strategien, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at købe hjælp til rent faktisk at implementere forandringen – i tæt samarbejde med din egen organisation. Nøglen til succesfuld digital transformation er en kombination af strategi og praktisk implementering.

Sørg for at styrke den interne formåen
Vi har nu talt om både at være klar over, hvad den ønskede bevægelse er, og vigtigheden af ​​at købe både strategi og implementering. Men vi har også brug for en sidste del: Vi skal lave forandringen sammen. Hvis konsulenter står for hele implementeringen og derefter forsvinder, så er der en overhængende risiko for, at forandringen ikke bliver permanent, og at du stadig mangler din egen interne evne til at fortsætte den løbende udvikling.
Når du køber transformation, skal du derfor sørge for, at overførsel af færdigheder, grundig overlevering og dokumentation er inkluderet. Din organisation skal kunne stå på egne ben, efter konsulenterne er gået, og efter at I sammen har flyttet både mennesker, teknologi og processer til en ny aktuel situation.

Hvad er mindre vigtigt?
En del, som mange organisationer bruger både meget tid og meget opmærksomhed på, er valget af tekniske platforme. Vores erfaring er, at det ofte betyder, at man starter det forkerte sted. Inden et større systemindkøb er relevant, skal basale elementer være på plads, fx hvilken strategi og hvilke forretningsmål systemet skal understøtte, hvilke data du skal have til rådighed, hvordan dine processer mest hensigtsmæssigt kan se ud knyttet til kunderejsen, hvilket teknisk økosystem platformen skal fungere i og så videre.
I enhver systemevaluering risikerer fokus på kundeoplevelsen at blive overskygget af tekniske detaljer. I vores model arbejder vi normalt parallelt med to spor: hurtige gevinster og langsigtet kapacitet. For de hurtige gevinster arbejder vi med den teknologi, der allerede findes, nogle gange suppleret med manuelle processer, for at teste nye flows og se, hvordan de fungerer i markedet. Med bedre data og øget viden om kundeadfærd er det nemmere at finde præcist hvilke tekniske løsninger, der skal på plads, som en del af flere i opbygningen af​​den langsigtede formåen.

Afslutningsvis
Det er muligt at købe digital forandring, men for at etablere en moderne, tværgående organisation bygget på agilitet, datadrevne indsigter og med værktøjer til langsigtet og profitabel digital vækst, skal bevægelsen være både klar og defineret, flere dele af organisationen skal involveres, og implementeringen skal udføres i fællesskab.
I den nye nuværende situation skal teknologi, mennesker & processer hænge sammen og sammen skal I have opbygget en langsigtet intern evne til at fortsætte den digitale udvikling.

Hvis du vil vide mere om digital transformation? Kontakt os! 
Claus Thor Nielsen Claus Thor Nielsen
+45 40 18 26 36
claus.thor@digitalstrategi.com

 

 

 

Abonner på vores nyhedsbrev!

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Som 2022 går på hæld, kan et af Sveriges største selskaber indenfor forsikring se tilbage på en række vigtige milepæle, de har passeret på vejen mod en optimeret digital kundeoplevelse. Med fokus på træfsikkerhed og relevans i datadrevet digital kommunikation til...

Digital transformation handler om mere end ny teknologi

Digital transformation handler om mere end ny teknologi

Digital transformation er blevet et buzzword de seneste år, og det har fundet vej til både bestyrelseslokalerne og de højere læreanstalter. Digital transformation handler om meget mere end teknologi – det handler om helhed, organisation og processer. Vi er mange, der...