DIGITAL STRATEGI

Hvad er det, der gør nogle virksomheder mere succesrige end andre i deres digitale transformation? Det har Boston Consulting Group kortlagt sammen med Google i rapporten “Scaling Digital Ability”. Blandt de 2.000 undersøgte virksomheder er 30 % af de såkaldte digitale ledere blevet identificeret. Virksomheder, hvor digitale investeringer blandt andet har ført til tre gange så høje indtægter, betydelige besparelser og øget hurtig mobilitet.

Hvad kendetegner en digital leder?

Hvorfor har nogle virksomheder større succes med digitalisering? Og hvad kan man lære af deres måde at arbejde på?

Rapporten fremhæver tre karakteristika, der kendetegner digitale ledere. Det handler om, hvordan forandring er drevet af ledelsen, om at skabe strukturer, der understøtter forandringsarbejdet samt om at integrere forandring på et kulturelt plan i organisationen.

Lad os se nærmere på, hvordan udfordringerne er knyttet til hvert område. – sekventielt.

Ledelsens rolle i digitaliseringen

Der er ingen tvivl om, at forandring skal starte i toppen af ​​organisationen. Det er også noget, de adspurgte virksomheder selv er enige i. I 72 % af tilfældene ses det som nødvendigt, at ledelsen driver processen. 82 % siger, at de tager udgangspunkt fra ledelsen for at synkronisere deres digitale vision. Noget, der også omfatter at bidrage med de investeringer og ressourcer, der skal til for at realisere den.

Konklusionen er, at det ikke er nok at udpege én enkelt person med ansvaret for at fremme digitaliseringen hos ​​en virksomhed. Det er et arbejde, der kræver, at ledelsen bliver enige om en klar køreplan for at fremme forandringen.

Dette er i øvrigt en central del af den indledende fase af alle projekter om Digital Strategi Skandinavien. Sammen med kundens ledelsesteam afvejer vi den aktuelle situation og ambition om at skabe en klar fælles plan, som alle står bag.

 • Udfordringer for ledelsen

Selvfølgelig er meget af dette lettere sagt end gjort. Så hvad er de almindelige udfordringer knyttet til ledelsens rolle i digitaliseringen?

Udfordringerne er ofte knyttet til en velkendt problemstilling, hvor ledere fokuserer på ansvar, der kan knyttes til deres eget team. Det kan også være svært at bryde de siloer, der nemt opstår som følge af, virksomhedernes organisering – et forandringsarbejde, der starter i toppen. Et andet problem er, at virksomhedsledere ikke er gode nok til at opmuntre chefer til at prioritere den digitale forandringsrejse.

Nøgler til ledelsessucces omfatter:

 • At udvikle en strategi for dens transformation
 • At arbejde med en køreplan for, hvordan det skal foregå
 • Undgå at arbejde i siloer i organisationen
 • At involvere alle dele af virksomheden på forandringsrejsen
 • Evner og forudsætninger

Hvordan ser det ud med evnen til at gennemføre sin digitale strategi? Forudsætningerne varierer naturligvis fra virksomhed til virksomhed. Men en ting, som de fleste virksomheder har til fælles, er behovet for kundedata af høj kvalitet.

Det er et billede, der bekræftes af BCGs store undersøgelse. Blandt digitale ledere bruger næsten 50 % førstepartsdata til at få indsigt om deres kunder. Det lyder måske ikke så dramatisk ved første øjekast. Men det skal sammenlignes med virksomheder, der klarer overgangen dårligere – blandt dem bruger kun 5 % kundedata på denne måde.

Ved at indsamle og drage konklusioner fra kundedata kan ledere, der fremmer den digitale transformation, finde ud af hvilke investeringer der er de rigtige. Med andre ord: hvilke investeringer der faktisk bidrager til øget værdi, i stedet for at dræne virksomheden for ressourcer.

Nøgler til succes med hensyn til evner og forudsætninger omfatter:

 • Digitale investeringer, der skaber værdi
 • Kundedata af høj kvalitet er nøglen til at træffe den rigtige investeringsbeslutning
 • Korrekt håndtering af kundedata
 • Etablerede tekniske forudsætninger såsom agile arbejdsmiljøer og strukturer til AI-analyse
 • Måden vi arbejder på

Skal man tro BCGs store undersøgelse af digitale ledere, er det rigtige mindset en nøgle til at forstå, hvilke virksomheder der lykkes med deres transformation. Kulturen i virksomheden skal være dynamisk – konstant klar til at blive tilpasset, forbedret og transformeret.

Igen kan det virke som ting, der er lette at sige, men som er svære at implementere i mange organisationer. Svaret synes at ligge i, hvordan virksomheder vælger at organisere sig.

 

Hos digitale ledere spiller tværfunktionelle teams en stor rolle. Digitale ledere identificerer, at det er sådan virksomheden, teknologien og produkterne udvikles. Derudover ses det, at en agil måde at arbejde på markant kan reducere den tid, som disse cyklusser tager, hvilket betyder, at man hurtigere når markedet med nye lanceringer. Og at man også naturligt kan bygge videre på nye lektioner.

 

Selve digitaliseringen påpeges også som en positiv kraft til både at forbedre kundeoplevelsen, men også gøre det interne arbejde mere omkostningseffektivt. Sammen med en tværfunktionel tilgang kan bureaukratiet reduceres, samtidig med at det fungerer som en positiv kraft til at tiltrække højtydende medarbejdere.

 

Nøgler til succes i vores måde at arbejde på:

 • Drag fordel af test og erfaringer
 • Vær fleksibel i planlægning og budgettering
 • Arbejd på tværs, start fra toppen
 • Brug data løbende til at træffe bedre beslutninger

 

Klar til at omfavne forandring?

Undersøgelsens måske vigtigste konklusion er, at digitalisering ikke kan ses som noget for én afdeling i virksomheden. For at det virkelig kan fungere, skal den digitale transformation omfatte alle dele af organisationen.

Hvis det gøres rigtigt, kan det føre til mange fordele på både kort og lang sigt. Ikke mindst når det handler om at skabe øget åbenhed for at omforme kundeoplevelsen, så den bedre matcher kundernes behov.

Rapportens konklusion er optimistisk: Alle virksomheder kan opnå en digital transformation, hvis de er klar til at omfavne forandringer.

Siden 2011 har vi hos Digital Strategi hjulpet førende brands med at ændre deres evne til at fremme digital vækst.

Vi vil gerne høre om dine udfordringer.  Book et digitalt møde med os  her.

 

 

 

Abonner på vores nyhedsbrev!

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Resultater som giver styrke til fortsat udvikling

Som 2022 går på hæld, kan et af Sveriges største selskaber indenfor forsikring se tilbage på en række vigtige milepæle, de har passeret på vejen mod en optimeret digital kundeoplevelse. Med fokus på træfsikkerhed og relevans i datadrevet digital kommunikation til...

Hvordan køber du forandringer?

Hvordan køber du forandringer?

Førende konsulenthuse er enige om, at risikoen for at digitale transformation fejler er mindst 70 procent. Men kan du egentlig købe digitale forandringer? Føler du som mange andre, at det går langsomt med det digitale forandringsarbejde? Måske har du udarbejdet et mål...