DIGITAL STRATEGI

Hur garanterar du en framgångsrik användarupplevelse? Idag handlar det inte så mycket om design och traditionella marknadsföringstekniker. Snarare är det en kombination av rätt data, smart analys och förmågan att omsätta insikterna i en skräddarsydd användarupplevelse.

För den organisation som vill nå hela vägen är valet av plattform ett strategiskt vägval. Användarupplevelsen har blivit allt viktigare för många företag. Något som ställer krav på att erbjuda kunden en sömlös upplevelse oavsett kanal eller teknik. En upplevelse som är skräddarsydd för varje unik individ, under hela kundresan.

Strategiskt vägval för kundresan

Det är i detta ljus som man ska se det ökade intresset för investeringar i en Customer Data Platform (CDP). Med en CDP finns potential att skapa förutsättningar för den typ av datadrivna användarupplevelse som så många företag säger sig vilja åstadkomma. Att lyckas med det som andra pratar om.

Till skillnad från ett CRM, där du i första hand organiserar och hanterar kundinteraktioner med dina team, så samlar en CDP data på kundernas faktiska beteende i relation till din produkt eller tjänst.

Med en plattform som CDP kan du skapa en enhetlig och sammanhållen kunddatabas. Ett kitt i den digitala marknadsföringen, som förenar och inkluderar Martech, CRM, DMP, POS  och alla kanaler: webb, e-post, sociala medier och så vidare. Det innebär att du kan samla, strukturera och hantera data i realtid för att skapa individuella kundprofiler, som det går att agera på.

Varför just nu?

De senaste årens händelser har accelererat digitaliseringen inom många branscher. IDG rapporterade nyligen att 96% av större företag har en ”digital first”-plan.

Men det innebär också att förväntningarna på kundsidan ökar. Användarupplevelsen håller på att bli en förutsättning för att fortsätta vara relevant på dagens marknad. Det är mer och mer en förutsättning för att lyckas.

Mer specifikt handlar behovet av en CDP om att ta ett ordentligt grepp om den klassiska utmaningen med silos i organisationen. Det må vara ett problem som alltid har funnits i alla organisationer, i någon utsträckning. Men takten i digitaliseringen har inneburit att antalet system – och inte minst mängden data – har mångfaldigats.

Det som gör CDP verkligt intressant är att plattformen inte bara kan hjälpa dig att hantera den nya verkligheten. Din organisation kan ta nästa steg i det datadrivna arbetet, lära känna dina kunder bättre och åstadkomma en genuint individualiserad användarupplevelse.

Samtidigt innebär bättre kontroll över hur data samlas in, analyseras och används också att det är lättare att arbeta på ett säkert och strukturerat sätt med persondata. Vilket inte minst är viktigt ur ett GDPR-perspektiv.

5 anledningar att investera i CDP

De specifika anledningarna till att investera i en CDP varierar dock. Detta är något som framgår av rapporten State of the CDP 2022, där Tealium tillfrågade över 1 000 marknads- och affärschefer inom finans, sjukvård, media, retail och teknologi i USA, Europa och Asien. Låt oss ta anledningarna till att investera i tur och ordning och resonera kring vad de innebär.

1. Värna om kundernas integritet samt följa säkerhetsregler

Att detta blivit viktigare beror bland annat på GDPR, med tuffa böter för företag som bryter mot datalagarna. I svallvågorna av GDPR har även andra viktiga marknader tittat på liknande regleringar. Ett exempel är Kalifornien, som infört Californias Consumer Privacy Act (CCPA). Som första delstat i USA kräver nu Kalifornien att konsumenter ska ha rätten att känna till och kunna radera information som samlas in av företag. Lagen innebär även möjligheter att stämma företag som missbrukar data.

2. Nyttja realtidsdata för att kunna agera responsivt

När det gäller behovet av att kunna nyttja realtidsdata är digitaliseringen en stark faktor, och inte minst pandemin. 91% av beslutsfattare har sett detta som en primär orsak till att ha valt CDP. För i takt med att allt mer av handeln flyttar till nätet ökar även behovet av att kunna nyttja data på ett smart sätt. Det inbegriper sådant som att kunna samla, analysera och agera på data – helst i realtid. Här är CDP till stor hjälp, eftersom plattformen möjliggör att ständigt kunna addera ny data till en enhetlig och uppdaterad kundprofil.

3. Förbättrad förmåga kopplad till olika teknikinvesteringar

CDP kan bidra till att få bättre utväxling även på andra teknikinvesteringar, tack vare möjligheten att dra nytta av den data som samlas in av andra system. På så sätt kan plattformen inte bara vara lönsam i sig själv, utan öka den totala lönsamheten i teknikinvesteringarna hos en organisation. Att en investering i en CDP går att hämta hem råder det ingen tvekan om. 50% av marknadsförare har sett en positiv ROI kopplat till CDP inom 12 månader.

4. Identifiera och rikta budskap till individer

Även på konsumentsidan börjar som sagt personalisering bli något av ett krav. Tidigare undersökningar har bland annat visat att över 60% av konsumenter numera förväntar sig att tjänster som de interagerar med ska vara personaliserade och att erbjudanden ska vara individanpassade. Detta ska ställas mot de ökade kraven på datasäkerhet och integritet. För att möta dessa, på ytan, motstridiga förväntningar så spelar CDP en viktig roll.

5. Skapa en källa med kunddata för alla avdelningar och system

Med en källa som alla delar på kan silos i organisationen bli färre och mindre, vilket gör att det blir lättare att fokusera resurserna på rätt saker och att arbeta kostnadseffektivt. En fördel är också att det går lättare att ställa om organisationen när förutsättningarna förändras. Det kan spara enorma resurser i en stor organisation.

CDP för Marketing Automation

Marketing Automation är något som CDP:er verkligen har potential att bidra till. Automatiserad och riktad marknadsföring är av naturliga skäl helt beroende av bra kunddata. Och samma konstaterande kan göras när det gäller utvecklingen av maskininlärning och AI.

En sak som CDP:er kan bidra med är att se till att kunddata som användas håller hög kvalitet; att den stämmer och är uppdaterad. Men en CDP kan även bidra med insikter som kan användas för Marketing Automation.

På så sätt kan även ett befintligt Marketing Automation-verktyg bli ännu bättre på att rikta och automatisera den kommunikation som tas fram. Kundresan kan på så sätt bli ännu mer individualiserad. Det kan handla om att orderbekräftelser skickas i just den kanal som är mest relevant för en enskild kund och att tiden för ett utskick är den optimala. Eller att det budskap som möter kunden stämmer med personliga preferenser och individuellt beteende.

Framtiden för CDP:er

Med den digitala utvecklingen följer ett behov av en plattform som kan säkra en framgångsrik kundupplevelse. Något som inte minst märks när det gäller antalet lösningar som har lanserats på senare tid. Från stora aktörer som Salesforce, Microsoft, Adobe, SAS och Oracle, men även från många mindre kända namn.

Intresset för CDP-lösningar har ökat markant på senaste tiden. Och vi kan konstatera att det finns goda anledningar till det.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...