DIGITAL STRATEGI

Vad datadrivet innebär beror självklart på vad du vill uppnå och i vilken grad. I vår vardag handlar det ofta om att skapa effekt i form av avancerad analys och automatisering. På en grundläggande nivå i form av nyckeltal baserade på historiska data och sin mest avancerade form hitta indikatorer i enorma datamängder för vad som är på väg att hända.
Man talar då om preskriptiv analys (eng. prescriptive analytics). En analysform som är komplex att genomföra och kräver riktigt stora datamängder för att fungera. De stora datamängderna uppstår genom att använda så många faktorer som möjligt i analysen. Idag används preskriptiv analys till exempel inom prissättningen av flygbiljetter. Biljettpriset optimeras på veckodag, avgångstid, bokningsläge, helgdagar och lov, valutor, bränslepriser, konkurrens, pågående evenemang, tid kvar till avresa, bonusprogram e.t.c. Att göra dessa beräkningar manuellt med regelbunden optimering blir snabbt ohållbart. Men genom modeller som automatiserad preskriptiv analys blir det möjligt och rätt utfört mycket precist och värdefullt.

Vi har utvecklat ett koncept för att säkert samla data från olika datakällor och kombinera och visualisera dessa så att de blir till värdefulla insikter. En utmärkt grund att utgå från i arbetet med att klättra uppåt i utvecklingen av sin förmåga att arbeta datadrivet.

Träffa två av våra experter som dagligen bidrar till att våra uppdragsgivare kan arbeta datadrivet.

Konrad, vad gör du i din roll som Prestationsanalytiker?

Min roll går kortfattat ut på att vara navet för all relevant data från flera typer av källor. Det kan röra sig om stora digitaliseringstrender i världen och i Sverige, aggregerad kunddata och självklart utfallsdata från våra marknadsaktiviteter tillsammans med kund. Mitt uppdrag är att därefter analysera, sammanställa och pedagogiskt förmedla nyckelfynd och rekommendation utifrån detta.

Berätta om vikten av att mäta resultat, varför är det viktigt för våra kunder?

Mätning och resultatuppföljning är absolut grundläggande i det datadrivna arbetssättet vi bedriver. Utan detta kan vi omöjligen veta vad effekten av våra aktiviteter är och hur vi kan bli bättre. Resultat av tex tester är en spåkula som visar både vilka vägar som vi ska fortsätta gå på och vilka som vi ska lämna.

Hur har din rapportering och mätning förändrats sen du började jobba med det?

Automatisering rörande både insamling av data samt visualisering har definitivt successivt blivit ett större och mer kraftfullt verktyg som jag nyttjar i min roll. Tid som jag förut la på att sammanställa data kan nu läggas på att analysera och paketera insikter.


Johan, berätta om din roll på Digital Strategi och hur du spenderar dina arbetsdagar?

Jag är anställd här på Digital Strategi som Senior Data Scientist. Inom större organisationer brukar man ofta särskilja på data science, data engineering, samt reporting. Inte sällan hanteras dessa områden av olika avdelningar men i min roll här på Digital Strategi får jag möjlighet att arbeta brett med samtliga tre.

Utan ett centralt datalager blir det svårt att komma vidare med rapportering och analyser. Mitt första år på företaget har därför till största del handlat om att bygga upp vår förmåga att 1) konsolidera, 2) rapportera och 3) analysera data från våra kunders olika datakällor. Konkret har detta inneburit skapandet av ett koncept som på ett säkert sätt hanterar datakonsolidering, rapportering, automatisering samt analys av data. Digital Strategis Data Hub är ett molnbaserat och modulärt system, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder unika lösningar på deras specifika problem.
Parallellt med utvecklingen av detta system arbetar jag även med att automatiserade konkurrentanalyser samt omvärldsbevakning.

Vad är din syn på hur vi kan hjälpa våra kunder genom att mäta och visualisera data och resultat?

Om vi får komma in hos kund med vårt nyutvecklade koncept för bland annat attributionsmodellering och realtidsdata har vi möjlighet att på ett elegant sätt lösa ett flertal av de problem som många av dem brottas med idag. Genom att konsolidera data från olika externa och interna datakällor, samt automatisera tidigare manuella och tidskrävande arbetsuppgifter, kan vi snabbt erbjuda djupare insikter jämfört med om varje datakälla skulle rapporteras separat. Genom att ta avstamp i en lättversion av konceptet “self-service BI” är min rekommendation att alltid bygga så få rapporter som möjligt, men att se till att de rapporter som byggs är så pass dynamiska och användarvänliga att de på ett enkelt sätt kan svara på ett stort antal olika frågor.

Jag skulle vilja påstå att Digital Strategi idag, med sin nyutvecklade teknik, har mycket god förmåga att samla in, förädla och rapportera data åt våra kunder.

Om Digital Strategi
Digital Strategi är en digital transformationsbyrå som utvecklar uppdragsgivarnas människor, teknik och affärsprocesser så att deras digitala affärspotential kan förverkligas fullt ut. Digital Strategi Skandinavien AB är partnerägt och har sedan starten 2011 vuxit med lönsamhet och driver idag framgångsrikt kunduppdrag i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...