DIGITAL STRATEGI

På grund av pandemin har vi tvingats till en chockdigitalisering. Vi har på rekordtid lärt oss att sköta våra jobbmöten, köpa våra livsmedel, hålla kontakt med nära och kära och delta i skolundervisningen digitalt. Vi har blivit digitala.

Köpbeteenden ändras nu snabbt. Redan innan pandemin kunde vi se en tydlig trend med ökad e-handel och framförallt ett beteende där mobilen och butik samverkar i allt högre grad. Under pandemin accelererar framförallt daglivaruinköpen och det lär bli ett beteende som kvarstår även när vi kan röra oss fritt igen.

Under 2020 tvingades många varumärken att ompröva sina strategier och förstå nya kundresor. Det är många kunder som idag praktiskt taget enbart har en digital relation med ett varumärke. De som lyckas skapa enkla och värdehöjande digitala kundresor kommer att överleva, de övriga får det kämpigt.
Varumärken som har erfarenhet av omnikanalsmarknadsföring och har utvecklat en gedigen digital förmåga är väl rustade för konkurrens, även från nya uppstickare. Den ökade betydelsen av digital konkurrensförmåga kommer att driva ökade kostnader för den digitala närvaron. Vi kommer garanterat att se en annonsprissättning som motsvarar den ökade betydelsen.

Om 2020 var året då du insåg att din kärnverksamhet behöver en solid digital närvaro, måste du hitta en bra plattform och agera utifrån. Det här är ditt nya normalläge. Självklart kommer inte de effekter som är direkt relaterade till pandemin bestå för alltid, men kunden kommer fortsatt att kräva en väl fungerande heldigital kundresa.

Den goda nyheten är att idag finns alla plattformar du behöver för att lyckas. Det du behöver är resurser, tålamod och kunskap. Den mer utmanande delen är att hitta rätt digitalt tonläge och nå fram.

Spaningar för 2021:

Personalisering. Både produkter och tjänster. De som kan erbjuda en produkt eller tjänst som i en hög grad kan personifieras vinner. Det kan vara allt från enkla lösningar som att brodera mina initialer till ett helt måttsytt plagg.

Hållbarhet. En tydlig trend inom e-handel är hållbar konsumtion. Enligt Harvard Business Review uppgav 65% av de personer som deltog i ett forskningsprojekt att de helst vill köpa från varumärken som målmedvetet strävar efter hållbarhet. Det är högst troligt att vi får se grönare lösningar inom logistik och transporter bland e-handelsbolagen.

Fyra trender för 2021:

  • Fortsatt ökning inom e-handeln, men i något lugnare takt
  • Ökade priser för online annonsering
  • Personalisering av produkter och tjänster
  • Fokus på grönare logistik och transporter bland e-handlare

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Nyckeln till digital transformation

Nyckeln till digital transformation

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade...

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Cookien har länge spelat en nyckelroll inom digital marknadsföring. Nu är den på god väg att fasas ut. Det är något som ställer kundresan i nytt fokus. Hur ska du som digital marknadsförare möta de utmaningar som det innebär? Och går det rentav att skapa en ännu mer...

Blockkedjan i framkant

Blockkedjan i framkant

På senare tid har begrepp som webb 3.0, NFT och blockkedjor börjat användas allt flitigare när framtiden för internet diskuteras. När det amerikanska nyhetsmediet CNBC tog upp frågan valde de att gå så långt som att kalla det för den nästa internetrevolutionen. Vad är...