DIGITAL STRATEGI

På grund av pandemin har vi tvingats till en chockdigitalisering. Vi har på rekordtid lärt oss att sköta våra jobbmöten, köpa våra livsmedel, hålla kontakt med nära och kära och delta i skolundervisningen digitalt. Vi har blivit digitala.

Köpbeteenden ändras nu snabbt. Redan innan pandemin kunde vi se en tydlig trend med ökad e-handel och framförallt ett beteende där mobilen och butik samverkar i allt högre grad. Under pandemin accelererar framförallt daglivaruinköpen och det lär bli ett beteende som kvarstår även när vi kan röra oss fritt igen.

Under 2020 tvingades många varumärken att ompröva sina strategier och förstå nya kundresor. Det är många kunder som idag praktiskt taget enbart har en digital relation med ett varumärke. De som lyckas skapa enkla och värdehöjande digitala kundresor kommer att överleva, de övriga får det kämpigt.
Varumärken som har erfarenhet av omnikanalsmarknadsföring och har utvecklat en gedigen digital förmåga är väl rustade för konkurrens, även från nya uppstickare. Den ökade betydelsen av digital konkurrensförmåga kommer att driva ökade kostnader för den digitala närvaron. Vi kommer garanterat att se en annonsprissättning som motsvarar den ökade betydelsen.

Om 2020 var året då du insåg att din kärnverksamhet behöver en solid digital närvaro, måste du hitta en bra plattform och agera utifrån. Det här är ditt nya normalläge. Självklart kommer inte de effekter som är direkt relaterade till pandemin bestå för alltid, men kunden kommer fortsatt att kräva en väl fungerande heldigital kundresa.

Den goda nyheten är att idag finns alla plattformar du behöver för att lyckas. Det du behöver är resurser, tålamod och kunskap. Den mer utmanande delen är att hitta rätt digitalt tonläge och nå fram.

Spaningar för 2021:

Personalisering. Både produkter och tjänster. De som kan erbjuda en produkt eller tjänst som i en hög grad kan personifieras vinner. Det kan vara allt från enkla lösningar som att brodera mina initialer till ett helt måttsytt plagg.

Hållbarhet. En tydlig trend inom e-handel är hållbar konsumtion. Enligt Harvard Business Review uppgav 65% av de personer som deltog i ett forskningsprojekt att de helst vill köpa från varumärken som målmedvetet strävar efter hållbarhet. Det är högst troligt att vi får se grönare lösningar inom logistik och transporter bland e-handelsbolagen.

Fyra trender för 2021:

  • Fortsatt ökning inom e-handeln, men i något lugnare takt
  • Ökade priser för online annonsering
  • Personalisering av produkter och tjänster
  • Fokus på grönare logistik och transporter bland e-handlare

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Ett allt mer komplext digitalt landskap ställer gamla sanningar på prov. Inte bara när det gäller hur vi som marknadsförare förhåller oss till världen runt omkring oss, utan även till hur vi själva strukturerar vårt arbetssätt och våra egna organisationer. Detta...

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Vi är alla medvetna om att pandemin tvingade oss att hitta nya lösningar. Företagen och kunderna sökte nya lösningar för hur de skulle kommunicera, interagera och göra affärer. På rekordkort tid skapades en affärsmiljö som var ny för alla. För några har det handlat om...

Cookien är död, men vad kommer istället?

Cookien är död, men vad kommer istället?

Marknadsförare står inför en rad förändringar till följd av regelverk kring integritet på nätet. Personlig integritet på nätet blir allt viktigare i takt med att användarna blir alltmer medvetna om vilka digitala spår de lämnar och hur det utnyttjas. Samtidigt...