DIGITAL STRATEGI

På grund av pandemin har vi tvingats till en chockdigitalisering. Vi har på rekordtid lärt oss att sköta våra jobbmöten, köpa våra livsmedel, hålla kontakt med nära och kära och delta i skolundervisningen digitalt. Vi har blivit digitala.

Köpbeteenden ändras nu snabbt. Redan innan pandemin kunde vi se en tydlig trend med ökad e-handel och framförallt ett beteende där mobilen och butik samverkar i allt högre grad. Under pandemin accelererar framförallt daglivaruinköpen och det lär bli ett beteende som kvarstår även när vi kan röra oss fritt igen.

Under 2020 tvingades många varumärken att ompröva sina strategier och förstå nya kundresor. Det är många kunder som idag praktiskt taget enbart har en digital relation med ett varumärke. De som lyckas skapa enkla och värdehöjande digitala kundresor kommer att överleva, de övriga får det kämpigt.
Varumärken som har erfarenhet av omnikanalsmarknadsföring och har utvecklat en gedigen digital förmåga är väl rustade för konkurrens, även från nya uppstickare. Den ökade betydelsen av digital konkurrensförmåga kommer att driva ökade kostnader för den digitala närvaron. Vi kommer garanterat att se en annonsprissättning som motsvarar den ökade betydelsen.

Om 2020 var året då du insåg att din kärnverksamhet behöver en solid digital närvaro, måste du hitta en bra plattform och agera utifrån. Det här är ditt nya normalläge. Självklart kommer inte de effekter som är direkt relaterade till pandemin bestå för alltid, men kunden kommer fortsatt att kräva en väl fungerande heldigital kundresa.

Den goda nyheten är att idag finns alla plattformar du behöver för att lyckas. Det du behöver är resurser, tålamod och kunskap. Den mer utmanande delen är att hitta rätt digitalt tonläge och nå fram.

Spaningar för 2021:

Personalisering. Både produkter och tjänster. De som kan erbjuda en produkt eller tjänst som i en hög grad kan personifieras vinner. Det kan vara allt från enkla lösningar som att brodera mina initialer till ett helt måttsytt plagg.

Hållbarhet. En tydlig trend inom e-handel är hållbar konsumtion. Enligt Harvard Business Review uppgav 65% av de personer som deltog i ett forskningsprojekt att de helst vill köpa från varumärken som målmedvetet strävar efter hållbarhet. Det är högst troligt att vi får se grönare lösningar inom logistik och transporter bland e-handelsbolagen.

Fyra trender för 2021:

  • Fortsatt ökning inom e-handeln, men i något lugnare takt
  • Ökade priser för online annonsering
  • Personalisering av produkter och tjänster
  • Fokus på grönare logistik och transporter bland e-handlare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...