DIGITAL STRATEGI

Vad gör en person som jobbar med digital transformation? Vilka är de största utmaningarna? Det är några av frågorna som vi ställde till Martin Kjell, som jobbar som Digital Transformation Manager på Digital Strategi.

Hej Martin Kjell! Vad är din roll på Digital Strategi?

I min roll som Digital Transformation Manager och partner ligger mycket fokus på att utveckla bolaget. Mitt mål är att vi ska vara ett föredöme, för oss själva och andra, genom det jobb vi gör för våra kunder. Att de strategier som vi tar fram bidrar till att stärka deras digitala förmåga inom både sälj och marknad.

På daglig basis jobbar jag med att ge våra kunder ledning och vara med och bygga en bestående digital förmåga. En förmåga som leder till långsiktiga affärsresultat.

Vad är den vanligaste utmaningen som du möter hos kunderna?

Jag lägger mycket tid och energi på att driva förändringen på ett planerat sätt, det som kallas för ett förändringsprogram. En viktig del av det är att rapportera det som händer till ledningen. Just detta är en stor del av utmaningen i varje förändringsresa, nämligen att hantera den på ett klokt och genomtänkt sätt.

Vad jobbar du med just nu?

För närvarande arbetar jag med en strategi med utgångspunkt i en omfattande analys av kundens nuläge. Parallellt med detta jobbar jag med ett par av våra kundrelationer och internt med att optimera vårt erbjudande för att vi ska kunna leverera hundra procent.

Hur kommer kunderna oftast till insikt om att de behöver hjälp?

De flesta av våra kunder har insett att det behövs en ordentlig omställning och omfattande insatser för att öka sin digitala förmåga. Många behöver ställa om affären från traditionell försäljning och marknadsbearbetning till en mer digital affärsmodell.

Framför allt har de insett värdet av att ta extern hjälp från specialister. Vi kan bidra med kunskap och erfarenhet som innebär att våra kunder kan hålla en mycket högre takt i sin förändringsresa.

Hur brukar resultatet se ut av en sådan förändringsresa?

Ofta leder förändringsresan till en ökad digital förmåga som går att mäta och bygga vidare på. Den ökade förmågan innebär att kunden kan jobba mer agilt, datadrivet och tvärfunktionellt jämfört med tidigare. Resultatet märks nästan alltid i försäljningen, men också i kännedom, preferens och lojalare kunder. En lyckad förändringsresa leder till att kunden har byggt upp ett bestående värde som går att bygga vidare på i nästa steg.

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er att utvecklas?

Boka in ett digitalt möte här så berättar vi mer.

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Nyckeln till digital transformation

Nyckeln till digital transformation

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade...

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Cookien har länge spelat en nyckelroll inom digital marknadsföring. Nu är den på god väg att fasas ut. Det är något som ställer kundresan i nytt fokus. Hur ska du som digital marknadsförare möta de utmaningar som det innebär? Och går det rentav att skapa en ännu mer...

Blockkedjan i framkant

Blockkedjan i framkant

På senare tid har begrepp som webb 3.0, NFT och blockkedjor börjat användas allt flitigare när framtiden för internet diskuteras. När det amerikanska nyhetsmediet CNBC tog upp frågan valde de att gå så långt som att kalla det för den nästa internetrevolutionen. Vad är...