DIGITAL STRATEGI

Vad gör en person som jobbar med digital transformation? Vilka är de största utmaningarna? Det är några av frågorna som vi ställde till Martin Kjell, som jobbar som Digital Transformation Manager på Digital Strategi.

Hej Martin Kjell! Vad är din roll på Digital Strategi?

I min roll som Digital Transformation Manager och partner ligger mycket fokus på att utveckla bolaget. Mitt mål är att vi ska vara ett föredöme, för oss själva och andra, genom det jobb vi gör för våra kunder. Att de strategier som vi tar fram bidrar till att stärka deras digitala förmåga inom både sälj och marknad.

På daglig basis jobbar jag med att ge våra kunder ledning och vara med och bygga en bestående digital förmåga. En förmåga som leder till långsiktiga affärsresultat.

Vad är den vanligaste utmaningen som du möter hos kunderna?

Jag lägger mycket tid och energi på att driva förändringen på ett planerat sätt, det som kallas för ett förändringsprogram. En viktig del av det är att rapportera det som händer till ledningen. Just detta är en stor del av utmaningen i varje förändringsresa, nämligen att hantera den på ett klokt och genomtänkt sätt.

Vad jobbar du med just nu?

För närvarande arbetar jag med en strategi med utgångspunkt i en omfattande analys av kundens nuläge. Parallellt med detta jobbar jag med ett par av våra kundrelationer och internt med att optimera vårt erbjudande för att vi ska kunna leverera hundra procent.

Hur kommer kunderna oftast till insikt om att de behöver hjälp?

De flesta av våra kunder har insett att det behövs en ordentlig omställning och omfattande insatser för att öka sin digitala förmåga. Många behöver ställa om affären från traditionell försäljning och marknadsbearbetning till en mer digital affärsmodell.

Framför allt har de insett värdet av att ta extern hjälp från specialister. Vi kan bidra med kunskap och erfarenhet som innebär att våra kunder kan hålla en mycket högre takt i sin förändringsresa.

Hur brukar resultatet se ut av en sådan förändringsresa?

Ofta leder förändringsresan till en ökad digital förmåga som går att mäta och bygga vidare på. Den ökade förmågan innebär att kunden kan jobba mer agilt, datadrivet och tvärfunktionellt jämfört med tidigare. Resultatet märks nästan alltid i försäljningen, men också i kännedom, preferens och lojalare kunder. En lyckad förändringsresa leder till att kunden har byggt upp ett bestående värde som går att bygga vidare på i nästa steg.

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er att utvecklas?

Boka in ett digitalt möte här så berättar vi mer.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...