DIGITAL STRATEGI

I april förra året lät vi undersökningsföretaget Novus fråga 200 svenska medelstora och stora företag om hur coronapandemin påverkat deras digitala närvaro. Nu, ett år senare har vi gjort ett stickprov med samma urval och konstaterar följande:

De digitala kanalerna har fungerat, men många planerar förändringar

Majoriteten anser att de digitala kanalerna fungerar bra. När vi ställer samma frågor ett år efter att pandemin bröt ut säger 77 procent av de tillfrågade företagen att deras digitala marknadsföring fungerat bra sedan utbrottet av pandemin. Men samtidigt säger hälften av de tillfrågade att de som till följd av sina erfarenheter under krisen planerar förändringar. De vanligaste åtgärderna man planerar är förändrad marknadsstrategi, etablera nya kanaler, omvärdera medieköpen samt göra förändringar i processer och organisation.

Majoriteten kommer att fortsätta träffas digitalt

Många har nämnt att de är förvånade över att det var så pass enkelt att gå över till digitala möten. Både internet och i kundinteraktioner. Förmodligen hade det tagit många år innan vi nått samma naturliga inställning till att ses digitalt om vi inte alla drabbats på samma sätt som vi gjort under pandemin. Två av tre uppger att de inte kommer att gå tillbaka till där man var innan pandemin. Främst planerar man för färre fysiska möten där deltagarna är spridda geografiskt. Bland de företag som svarat att de ändrat sin kundinteraktion uppger majoriteten att man fortsatt kommer att träffa befintliga och nya potentiella kunder digitalt. Som en följd av detta har man gjort förändringar i sina säljprocesser. Överlag anser man att digitala möten fungerar bra och att man nu lärt sig hur man bäst får sina möten att fungera tillfredställande.

Fyra lärdomar att ta med:

  • De företag som snabbt kunde ställa om upplever att de klarat sig bra under krisen.
  • Bygg förmåga att hantera förändring: processer, organisation och verktyg.
  • Tillämpa ett datadrivet förhållningssätt utan att glömma varumärkesbyggandet.
  • Omställningen sker snabbt, den sker nu och den är bestående. För att möta kundens förväntningar måste du agera snabbt. Från ”Business as usual” till ”Business as should be”.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Ett allt mer komplext digitalt landskap ställer gamla sanningar på prov. Inte bara när det gäller hur vi som marknadsförare förhåller oss till världen runt omkring oss, utan även till hur vi själva strukturerar vårt arbetssätt och våra egna organisationer. Detta...

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Vi är alla medvetna om att pandemin tvingade oss att hitta nya lösningar. Företagen och kunderna sökte nya lösningar för hur de skulle kommunicera, interagera och göra affärer. På rekordkort tid skapades en affärsmiljö som var ny för alla. För några har det handlat om...

Cookien är död, men vad kommer istället?

Cookien är död, men vad kommer istället?

Marknadsförare står inför en rad förändringar till följd av regelverk kring integritet på nätet. Personlig integritet på nätet blir allt viktigare i takt med att användarna blir alltmer medvetna om vilka digitala spår de lämnar och hur det utnyttjas. Samtidigt...