DIGITAL STRATEGI

I april förra året lät vi undersökningsföretaget Novus fråga 200 svenska medelstora och stora företag om hur coronapandemin påverkat deras digitala närvaro. Nu, ett år senare har vi gjort ett stickprov med samma urval och konstaterar följande:

De digitala kanalerna har fungerat, men många planerar förändringar

Majoriteten anser att de digitala kanalerna fungerar bra. När vi ställer samma frågor ett år efter att pandemin bröt ut säger 77 procent av de tillfrågade företagen att deras digitala marknadsföring fungerat bra sedan utbrottet av pandemin. Men samtidigt säger hälften av de tillfrågade att de som till följd av sina erfarenheter under krisen planerar förändringar. De vanligaste åtgärderna man planerar är förändrad marknadsstrategi, etablera nya kanaler, omvärdera medieköpen samt göra förändringar i processer och organisation.

Majoriteten kommer att fortsätta träffas digitalt

Många har nämnt att de är förvånade över att det var så pass enkelt att gå över till digitala möten. Både internet och i kundinteraktioner. Förmodligen hade det tagit många år innan vi nått samma naturliga inställning till att ses digitalt om vi inte alla drabbats på samma sätt som vi gjort under pandemin. Två av tre uppger att de inte kommer att gå tillbaka till där man var innan pandemin. Främst planerar man för färre fysiska möten där deltagarna är spridda geografiskt. Bland de företag som svarat att de ändrat sin kundinteraktion uppger majoriteten att man fortsatt kommer att träffa befintliga och nya potentiella kunder digitalt. Som en följd av detta har man gjort förändringar i sina säljprocesser. Överlag anser man att digitala möten fungerar bra och att man nu lärt sig hur man bäst får sina möten att fungera tillfredställande.

Fyra lärdomar att ta med:

  • De företag som snabbt kunde ställa om upplever att de klarat sig bra under krisen.
  • Bygg förmåga att hantera förändring: processer, organisation och verktyg.
  • Tillämpa ett datadrivet förhållningssätt utan att glömma varumärkesbyggandet.
  • Omställningen sker snabbt, den sker nu och den är bestående. För att möta kundens förväntningar måste du agera snabbt. Från ”Business as usual” till ”Business as should be”.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Nyckeln till digital transformation

Nyckeln till digital transformation

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade...

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Cookien har länge spelat en nyckelroll inom digital marknadsföring. Nu är den på god väg att fasas ut. Det är något som ställer kundresan i nytt fokus. Hur ska du som digital marknadsförare möta de utmaningar som det innebär? Och går det rentav att skapa en ännu mer...

Blockkedjan i framkant

Blockkedjan i framkant

På senare tid har begrepp som webb 3.0, NFT och blockkedjor börjat användas allt flitigare när framtiden för internet diskuteras. När det amerikanska nyhetsmediet CNBC tog upp frågan valde de att gå så långt som att kalla det för den nästa internetrevolutionen. Vad är...