DIGITAL STRATEGI

Julen är inte bara är ett tillfälle att umgås med nära och kära. Det är också ett gyllene tillfälle att både blicka bakåt och ta en titt framåt för att se vad nästa år har att erbjuda i den digitala marknadsföringsvärlden.

2021 har varit ett händelserikt, på många plan. Ett år präglat av pandemi och accelererande digital utveckling. Inte minst kopplat till behovet av att hitta digitala lösningar för att ersätta möten och uppgifter som annars skulle äga rum på andra sätt.

En återgång till det normala?

I pandemins svallvågor går det också att skönja en trend åt andra hållet. En förändring som märks i vad vi söker på. Detta är något som Google uppmärksammar I sin rapport Year in Search: 2021 insights and trends.

Ett exempel kommer från Nederländerna, där sökningar för ”gå på dejt” har gått upp med 35%. Även referenser till fysisk shopping märks. Sökningar för  ”resa utomlands” i Danmark ökade också med 35%. Globalt sett har ökningen av en sökning på lokala butiker för brudkläder ökat med 50%, och djurparksbiljetter med 100%. Och ännu mer extremt: globala sökningar för teaterföreställningar ökade med 500% från augusti till oktober 2021.

Samtidigt är det tydligt på våra sökningar att den digitala accelerationen ändå fortsätter. Sökningar på onlinespel har till exempel ökat med 70% under året. Om det beror på graden av hemarbete låter vi vara osvuret, men Google pekar också i sin rapport på hur sökningen ”sovrum inspiration” i Sverige ökade med 35%.

Hållbarhet och donationer trendar

Utifrån statistiken går det att skönja ett skifte i värderingar. I Googles rapport lyfter 80% fler fram att hållbarhet är top of mind, vilket också avspeglas i en 30% global ökning av sökningar på detta ord. Sökningar på att leasa elbilar har gått upp med 110%.

På global nivå ser Google också ökningar på mer än 100% inom sökningar efter frivilliga initiativ i användarnas närhet, något som även kan ses när det gällde sökningar efter center för att donera mat.

En titt i Googles spåkula

Vad har vi då att vänta under 2022? Att titta i spåkulan är alltid vanskligt, men några bredare trender går ändå att skönja. I Googles trendanalys för 2022 behandlas frågor som identitet, integritet, mätbarhet, relevans, e-handel och miljöfrågor. Utan att gå igenom dem alla kan vi lyfta fram några trendspaningar.

Identitet blir allt viktigare. Företag behöver bli bättre på att ta hänsyn till kundernas olika bakgrund och identitet. Google menar att företag behöver akta sig för att placera människor i fack, utan utgå från deras unika upplevelser och perspektiv. Rådet inför 2022 är att göra din research kring vad identitet innebär för just din marknad, kopplat till språk, design och tillgänglighet. Detta ska ses som en ständig lärandeprocess.

Integritet i behandlingen av data lyfts också fram. Som bekant är data otroligt viktigt för att ge dina kunder en bra upplevelse. Samtidigt blir människor allt mer medvetna om frågor som rör integritet på nätet, och många söker aktivt efter sätt att stärka denna integritet. Rådet inför 2022 är att arbeta med en strategi för dataskydd som sätter kunden i första rummet. Det betyder med andra ord en hög transparens, för att dina kunder ska kunna känna att de gör aktiva, informerade val.

Engagerande innehåll inom e-handeln är en tredje spaning. Den globala e-handeln växte med nästan 30% under senaste året, och det är idag lättare att handla direkt från exempelvis poster i sociala medier. Annonseringen blir allt mer integrerad i andra tjänster. Rådet inför 2022 är att fokusera ännu mer på storytelling – exempelvis utifrån ABCD-modellen, som står för Attention, Branding, Connection och Direction. Ett tips är att fundera på hur innehållet kan bli mer storydrivet, så att varumärket kommer till uttryck även i taktiska kampanjer.

Till sist…

Det finns förstås mycket mer att prata om, men om det ska bli någon tid över för att gå på julledighet är det kanske ändå dags att låta pennan vila. Vi vill passa på att avsluta med att önska alla nya och gamla vänner till Digital Strategi en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...