DIGITAL STRATEGI

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster.

Två olika lagar

Egentligen är det frågan om två olika lagar. Den ena rör just tjänster och är döpt till Digital Services Act (DSA). Den andra rör digitala marknader och kallas för Digital Markets Act (DMA). Det är lagar som bland annat är tänkta att omfatta stora techföretag som Microsoft, Google, Meta, Apple och Amazon.

Bakgrunden är ett upplevt behov hos politikerna i EU av att modernisera lagar som kringgärdar digitala tjänster och marknader. En utmaning i detta sammanhang är dock att det kan handla om vitt skilda områden, med tanke på hur digital världen är idag. Det kan vara fråga om allt från spel, sociala nätverk, produkter och tjänster.

Svenskt Näringsliv har granskat de nya lagarna och lyfter fram några av de utmaningar som de menar är viktiga att ta hänsyn till i lagstiftningsarbetet. Inte minst i fråga om att hitta rätt balans i regleringen, så att lagarna blir rättssäkra, proportionerliga samt att de gynnar innovation och investeringsvilja. Värt att notera är att Svenskt Näringsliv inte heller stöder den idé om att förbjuda riktad marknadsföring som ingår i lagförslaget. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fördelarna med Google Analytics 4

Fördelarna med Google Analytics 4

Har du koll på statusen när det gäller Google Analytics? För några år sedan flaggade Google för att analystjänsten Universal Analytics är på väg att fasas ut. Det stod klart att tjänsten skulle ersättas av Google Analytics 4. Och från och med 1 juli 2023 är det skarpt...

Så vässar du dina Google-annonser

Så vässar du dina Google-annonser

Nu står det klart att stödet för annonser med utökade sökord – expanded text ads – upphör från och med 1 juli 2022. Google uppmanar nu företag att se över sina annonser. Företag bör även säkerställa att det finns responsiva sökannonser som kan ersätta gamla....

Googles nya målbaserade kampanjer

Googles nya målbaserade kampanjer

Google lanserade nyligen Performance Max. Det är en ny målbaserad kampanjtyp som gör det möjligt för annonsörer att hantera annonser i Googles nätverk via en enda kampanj. Det innefattar sex olika kanaler: Search, Maps, Gmail, Display, Discover och Youtube. Det går...