DIGITAL STRATEGI

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster.

Två olika lagar

Egentligen är det frågan om två olika lagar. Den ena rör just tjänster och är döpt till Digital Services Act (DSA). Den andra rör digitala marknader och kallas för Digital Markets Act (DMA). Det är lagar som bland annat är tänkta att omfatta stora techföretag som Microsoft, Google, Meta, Apple och Amazon.

Bakgrunden är ett upplevt behov hos politikerna i EU av att modernisera lagar som kringgärdar digitala tjänster och marknader. En utmaning i detta sammanhang är dock att det kan handla om vitt skilda områden, med tanke på hur digital världen är idag. Det kan vara fråga om allt från spel, sociala nätverk, produkter och tjänster.

Svenskt Näringsliv har granskat de nya lagarna och lyfter fram några av de utmaningar som de menar är viktiga att ta hänsyn till i lagstiftningsarbetet. Inte minst i fråga om att hitta rätt balans i regleringen, så att lagarna blir rättssäkra, proportionerliga samt att de gynnar innovation och investeringsvilja. Värt att notera är att Svenskt Näringsliv inte heller stöder den idé om att förbjuda riktad marknadsföring som ingår i lagförslaget. 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

Innehållsmixen för sociala medier För varje år som går spenderas allt större del av marknadsbudgetarna på sociala medier. De flesta marknadsförare verkar vara överens om att det är ett klokt sätt att spendera sin mediabudget. Men var vi möter våra kunder är en sak....

Facebook – nya regler för annonsering

Facebook – nya regler för annonsering

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa,...

AI präglar Googles sökalgoritmer under 2022

AI präglar Googles sökalgoritmer under 2022

Varje år gör Google tusentals förändringar i sin sökalgoritm. Vissa kan påverka din SEO-strategi mer än andra. Google själv menar att de minskat irrelevanta träffar med över 40% under de senaste fem åren.

De flesta av dessa ändringar i Googles algoritm går av naturliga skäl obemärkt förbi. Men varje år brukar det finnas några stycken större uppdateringar som det är bra att hålla ögonen på. Så, vilka förändringar tror vi kan påverka dig som digital marknadsförare under 2022?