DIGITAL STRATEGI

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa, etnicitet, politik, religion och sexuell läggning.

Direkt respons på kritiken mot Facebook

Förändringen kan ses mot bakgrund av den långlivade kritik som Facebook har mött i frågor som rör användarnas integritet. Nyheten om de nya reglerna kom i början av november, kort efter att ägarföretaget bytt namn till Meta i slutet av oktober.

Från Facebooks sida menade man visserligen att man fortfarande står för modellen med riktad, personaliserad annonsering. Man menar att såväl konsumenter, företag och ideella aktörer vinner på mer relevant marknadsföring. Samtidigt säger man även följande:
Vi vill svara på den feedback som vi fått från medborgarrättsexperter, politiker, lagstiftare och andra aktörer om vikten att stoppa annonsörer från att missbruka de möjligheter som vi erbjuder.

De nya reglerna kan alltså tolkas som en direkt respons på den massiva kritik som funnits under många år. Kritik som bland annat orsakats av skandalen kring Cambridge Analytica 2018, där det visade sig att data från miljontals användare samlats in för att påverka det amerikanska presidentvalet.

Så ser begränsningarna ut

Vi vet alltså att reglerna som trädde i kraft i januari  berör flera vitt skilda områden. Men vad kan det handla om i praktiken? Även här har Facebook bidragit med ett antal exempel för att illustrera vilken typ av annonsering som inte längre är tillåten:

  • Hälsofrågor. Exempelvis ”Ökad medvetenhet om lungcancer”, ”Världsdiabetesdagen” eller ”Kemoterapi”.
  • Sexuell läggning. Exempelvis ”samkönade äktenskap” och ”HBTQ-kultur”.
  • Religiöst utövande. Exempelvis ”katolska kyrkan” och ”judiska högtider”.
  • Politik. Åskådning, sociala frågor, ändamål, organisationer och personer.

Facebook betonar samtidigt att de kontinuerligt kommer att bevaka att inte reglerna drabbar grupper av människor som upplever sig vara underrepresenterade. Vi får anta att Facebook även kommer att överse
implementeringen även ur andra aspekter, eftersom det finns en uppenbar risk för att detta minskar möjligheterna att nå ut på ett effektivt sätt med relevanta och angelägna budskap.

Vilka förändringar som Facebook kommer att göra får framtiden utvisa. Hur som helst kan det vara klokt för dig som digital marknadsförare att se över kampanjerna på Facebook innan den 17 mars 2022 – mer specifikt inställningarna för olika målgrupper – för att se hur ditt företag påverkas av de nya reglerna.

Vill du veta mer, klicka här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fördelarna med Google Analytics 4

Fördelarna med Google Analytics 4

Har du koll på statusen när det gäller Google Analytics? För några år sedan flaggade Google för att analystjänsten Universal Analytics är på väg att fasas ut. Det stod klart att tjänsten skulle ersättas av Google Analytics 4. Och från och med 1 juli 2023 är det skarpt...

Så vässar du dina Google-annonser

Så vässar du dina Google-annonser

Nu står det klart att stödet för annonser med utökade sökord – expanded text ads – upphör från och med 1 juli 2022. Google uppmanar nu företag att se över sina annonser. Företag bör även säkerställa att det finns responsiva sökannonser som kan ersätta gamla....

Googles nya målbaserade kampanjer

Googles nya målbaserade kampanjer

Google lanserade nyligen Performance Max. Det är en ny målbaserad kampanjtyp som gör det möjligt för annonsörer att hantera annonser i Googles nätverk via en enda kampanj. Det innefattar sex olika kanaler: Search, Maps, Gmail, Display, Discover och Youtube. Det går...