DIGITAL STRATEGI

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa, etnicitet, politik, religion och sexuell läggning.

Direkt respons på kritiken mot Facebook

Förändringen kan ses mot bakgrund av den långlivade kritik som Facebook har mött i frågor som rör användarnas integritet. Nyheten om de nya reglerna kom i början av november, kort efter att ägarföretaget bytt namn till Meta i slutet av oktober.

Från Facebooks sida menade man visserligen att man fortfarande står för modellen med riktad, personaliserad annonsering. Man menar att såväl konsumenter, företag och ideella aktörer vinner på mer relevant marknadsföring. Samtidigt säger man även följande:
Vi vill svara på den feedback som vi fått från medborgarrättsexperter, politiker, lagstiftare och andra aktörer om vikten att stoppa annonsörer från att missbruka de möjligheter som vi erbjuder.

De nya reglerna kan alltså tolkas som en direkt respons på den massiva kritik som funnits under många år. Kritik som bland annat orsakats av skandalen kring Cambridge Analytica 2018, där det visade sig att data från miljontals användare samlats in för att påverka det amerikanska presidentvalet.

Så ser begränsningarna ut

Vi vet alltså att reglerna som trädde i kraft i januari  berör flera vitt skilda områden. Men vad kan det handla om i praktiken? Även här har Facebook bidragit med ett antal exempel för att illustrera vilken typ av annonsering som inte längre är tillåten:

  • Hälsofrågor. Exempelvis ”Ökad medvetenhet om lungcancer”, ”Världsdiabetesdagen” eller ”Kemoterapi”.
  • Sexuell läggning. Exempelvis ”samkönade äktenskap” och ”HBTQ-kultur”.
  • Religiöst utövande. Exempelvis ”katolska kyrkan” och ”judiska högtider”.
  • Politik. Åskådning, sociala frågor, ändamål, organisationer och personer.

Facebook betonar samtidigt att de kontinuerligt kommer att bevaka att inte reglerna drabbar grupper av människor som upplever sig vara underrepresenterade. Vi får anta att Facebook även kommer att överse
implementeringen även ur andra aspekter, eftersom det finns en uppenbar risk för att detta minskar möjligheterna att nå ut på ett effektivt sätt med relevanta och angelägna budskap.

Vilka förändringar som Facebook kommer att göra får framtiden utvisa. Hur som helst kan det vara klokt för dig som digital marknadsförare att se över kampanjerna på Facebook innan den 17 mars 2022 – mer specifikt inställningarna för olika målgrupper – för att se hur ditt företag påverkas av de nya reglerna.

Vill du veta mer, klicka här!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

Innehållsmixen för sociala medier För varje år som går spenderas allt större del av marknadsbudgetarna på sociala medier. De flesta marknadsförare verkar vara överens om att det är ett klokt sätt att spendera sin mediabudget. Men var vi möter våra kunder är en sak....

Nya EU-lagar för digitala tjänster

Nya EU-lagar för digitala tjänster

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster. Två olika lagar Egentligen...

AI präglar Googles sökalgoritmer under 2022

AI präglar Googles sökalgoritmer under 2022

Varje år gör Google tusentals förändringar i sin sökalgoritm. Vissa kan påverka din SEO-strategi mer än andra. Google själv menar att de minskat irrelevanta träffar med över 40% under de senaste fem åren.

De flesta av dessa ändringar i Googles algoritm går av naturliga skäl obemärkt förbi. Men varje år brukar det finnas några stycken större uppdateringar som det är bra att hålla ögonen på. Så, vilka förändringar tror vi kan påverka dig som digital marknadsförare under 2022?