DIGITAL STRATEGI

Videoformatet är ett effektivt sätt att få ut budskap till målgrupper i sociala medier och är ett viktigt format när det kommer till att engagera användaren. Enligt Facebook påvisar studier av Analytic Partners att en investerad dollar i social online video i genomsnitt leder till 39% mer försäljning än samma investering i statiskt innehåll.

Formatet är alltså ett vinnande koncept. Men att skapa en engagerande video kan vara lättare sagt än gjort och det finns mycket att tänka på. Vi minns vissa videoannonser mer än andra vilket beror mycket på innehållet och kvalitén i själva videon men även formatet spelar en viktig roll. Det gäller att testa sig fram vad som fungerar för specifika produkten eller tjänsten och dess målgrupper.

Facebook har nu avslöjat 11 olika sätt att förbättra videoannonser. De har delat upp i ”Best Practice” och ”Highly Recommended”.

Best Practice 1-7

1. Mobilanpassat. De flesta använder sociala medier via mobilen. Därför är det viktigt att anpassa för enheten i 4:5 vertikal format för Facebook och 1:1 format för Instagram.

2. Ljud av. Facebook videos har ljud av tills det att användaren väljer att slå på ljudet. Därför är det avgörande att videobudskapet också ska kunna framföras utan ljud.

3. Framhäv produkten. Se till att produkten eller tjänsten verkligen framhävs i videon som den handlar om.

4. Fokusera på endast ett budskap. Kommunicera tydligt genom att fokusera på endast ett budskap i videon. Det gör det lättare för användaren att förstå budskapet.

5. Lyft fram varumärket tidigt. Genom att tydligt visa varumärket i början av videon säkerställer man att det uppfattas även när användare scrollar vidare efter ett par sekunder – användare i sociala medier scrollar mycket!

6. Var rakt på sak. Gör det klart för användaren vad syftet är med videon genom att lyfta fram budskapet så snabbt det går, helst inom ett par sekunder.

7. Inkludera rörelse & snabba redigeringar. Rörelser och händelser tidigt i videon väcker uppmärksamhet hos användaren och ökar sannolikheten att denne vill kolla vidare.

Highly Recommended 1-4

1. Kortfattad tydlighet. Eftersom de flesta användare scrollar via mobilen är det större sannolikhet att en video med kortfattat budskap och kortare videolängd är mer effektiv än en lång video.

2. Omvänd Storytelling. Videoannonser ska väcka intresse genom att tidigt placera stora händelser och viktiga budskap, till skillnad mot traditionell Storytelling med långsam start, topp i mitten och upplösning i slutet.

3. Återkommande överraskningar. För att öka sannolikheten att användaren vill se klart hela videon kan man addera fler överraskningar och intresseväckande händelser genom videon och inte endast tidigt i videon.

4. Visuell uppmärksamhet. Använd starka färger och zooma in på detaljer för att fånga användarens uppmärksamhet. Eftersom de flesta kollar via mobila enheter är det viktigt att zooma in på viktiga element i produkten eller tjänsten för att det ska synas på liten skärm.

All data och insikter i sin helhet hittar du på Facebook.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

Innehållsmixen för sociala medier För varje år som går spenderas allt större del av marknadsbudgetarna på sociala medier. De flesta marknadsförare verkar vara överens om att det är ett klokt sätt att spendera sin mediabudget. Men var vi möter våra kunder är en sak....

Nya EU-lagar för digitala tjänster

Nya EU-lagar för digitala tjänster

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster. Två olika lagar Egentligen...

Facebook – nya regler för annonsering

Facebook – nya regler för annonsering

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa,...