DIGITAL STRATEGI

Videoformatet är ett effektivt sätt att få ut budskap till målgrupper i sociala medier och är ett viktigt format när det kommer till att engagera användaren. Enligt Facebook påvisar studier av Analytic Partners att en investerad dollar i social online video i genomsnitt leder till 39% mer försäljning än samma investering i statiskt innehåll.

Formatet är alltså ett vinnande koncept. Men att skapa en engagerande video kan vara lättare sagt än gjort och det finns mycket att tänka på. Vi minns vissa videoannonser mer än andra vilket beror mycket på innehållet och kvalitén i själva videon men även formatet spelar en viktig roll. Det gäller att testa sig fram vad som fungerar för specifika produkten eller tjänsten och dess målgrupper.

Facebook har nu avslöjat 11 olika sätt att förbättra videoannonser. De har delat upp i ”Best Practice” och ”Highly Recommended”.

Best Practice 1-7

1. Mobilanpassat. De flesta använder sociala medier via mobilen. Därför är det viktigt att anpassa för enheten i 4:5 vertikal format för Facebook och 1:1 format för Instagram.

2. Ljud av. Facebook videos har ljud av tills det att användaren väljer att slå på ljudet. Därför är det avgörande att videobudskapet också ska kunna framföras utan ljud.

3. Framhäv produkten. Se till att produkten eller tjänsten verkligen framhävs i videon som den handlar om.

4. Fokusera på endast ett budskap. Kommunicera tydligt genom att fokusera på endast ett budskap i videon. Det gör det lättare för användaren att förstå budskapet.

5. Lyft fram varumärket tidigt. Genom att tydligt visa varumärket i början av videon säkerställer man att det uppfattas även när användare scrollar vidare efter ett par sekunder – användare i sociala medier scrollar mycket!

6. Var rakt på sak. Gör det klart för användaren vad syftet är med videon genom att lyfta fram budskapet så snabbt det går, helst inom ett par sekunder.

7. Inkludera rörelse & snabba redigeringar. Rörelser och händelser tidigt i videon väcker uppmärksamhet hos användaren och ökar sannolikheten att denne vill kolla vidare.

Highly Recommended 1-4

1. Kortfattad tydlighet. Eftersom de flesta användare scrollar via mobilen är det större sannolikhet att en video med kortfattat budskap och kortare videolängd är mer effektiv än en lång video.

2. Omvänd Storytelling. Videoannonser ska väcka intresse genom att tidigt placera stora händelser och viktiga budskap, till skillnad mot traditionell Storytelling med långsam start, topp i mitten och upplösning i slutet.

3. Återkommande överraskningar. För att öka sannolikheten att användaren vill se klart hela videon kan man addera fler överraskningar och intresseväckande händelser genom videon och inte endast tidigt i videon.

4. Visuell uppmärksamhet. Använd starka färger och zooma in på detaljer för att fånga användarens uppmärksamhet. Eftersom de flesta kollar via mobila enheter är det viktigt att zooma in på viktiga element i produkten eller tjänsten för att det ska synas på liten skärm.

All data och insikter i sin helhet hittar du på Facebook.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Spaning – Svenskarna och internet 2021

Spaning – Svenskarna och internet 2021

Pandemin har ändrat vår inställning till arbetsliv och studier samt skapat nya vanor. På kort tid fick vi ställa om till en ny vardag med hemmaarbete, distansundervisning, social distansering och isolering. I senaste rapporten av Svenskarna och internet konstaterades...

Apples nya tuffa villkor för e-postmarknadsförare

Apples nya tuffa villkor för e-postmarknadsförare

Tidigare i höst släppte Apple nya integritetsinställningar för sitt operativsystem iOS. Och det finns särskilt en del som oroar många som arbetar med e-post i marknadsföringen. Närmare bestämt den funktion som kallas för Integritetsskydd, eller Mail Privacy Protection...

Google inför nytt system mot annonspolicy-överträdelser

Google inför nytt system mot annonspolicy-överträdelser

Från och med september 2021 startar Google sitt nya pilot-varningssystem i tre steg för annonsörer som upprepade gånger bryter mot annonspolicy. Som annonsör i Google finns en hel del policy och riktlinjer att följa. Detta för att kunna skapa en säker och positiv...