DIGITAL STRATEGI

Från och med september 2021 startar Google sitt nya pilot-varningssystem i tre steg för annonsörer som upprepade gånger bryter mot annonspolicy.

Som annonsör i Google finns en hel del policy och riktlinjer att följa. Detta för att kunna skapa en säker och positiv upplevelse för användaren. Om dessa inte följs kan till exempel annonser stängas av och ifall Google upptäcker någon grövre överträdelse kan annonskontot stängas ner omedelbart.

Googles policy delas in i 4 områden där varje område innefattas av en mer komplex policy:

  1. Förbjudet innehåll; innehåll gällande bland annat förfalskning av produkter som efterliknar andra varumärken, vapen, droger, diskriminering, hat-propaganda och innehåll som kan möjliggöra oärligt beteende så som falska dokument eller hacker-programvaror.
  2. Förbjudna metoder; annonsering som kan vilseleda användaren och som på något sätt lurar Googles processer gällande annonsgranskning. Vidare får en användares personliga uppgifter inte utnyttjas och denne får heller inte missledas.
  3. Begränsat innehåll och funktioner; handlar om det som är tillåtet att annonsera men med legala restriktioner. Restriktionerna är kopplat till innehåll rörande bland annat alkohol, spel och betting, politik, vård, medicin och sexuellt innehåll.
  4. Redaktionella och tekniska krav; annonser ska vara utformade på ett sätt som inte upplevs ”spammigt” för användaren, detsamma gäller för landningssidor och där krävs det även att sidan följer de tekniska kraven.

Ett pilotsystem som innebär hårdare straff

För att lättare hantera och motverka annonsörer som återkommande bryter mot annonspolicys, kommer Google testa ett nytt tre-stegs-varningssystem från och med september 2021. Detta är ett pilotsystem som innebär hårdare straff för de annonsörer som väljer att överträda några av annonspolicys. Till en början kommer detta inte att omfatta samtliga 4 punkter av deras policys, utan ett mindre antal: vård och mediciner, produkter som möjliggör oärligt beteende samt farliga produkter.

Googles mål är att testa detta system för att sedan kunna addera fler policys. Vid grövre överträdelser stängs annonskontot fortfarande ner omedelbart.

Såhär fungerar varningssystemet:

TypTriggerÅtgärd
VarningFörsta förekomsten av annonsinnehåll som bryter mot Googles annonspolicy gällande: vård och medicin, produkter som möjliggör oärligt beteende samt farliga produkter.Ta bort berörda annonser.
Första åtgärdenBrott mot samma policy som annonsören fick en varning för inom 90 dagar.Kontot pausas tillfälligt i tre dagar. Annonser kan inte visas under tiden.
Andra åtgärdenBrott mot samma policy som annonsören fick den första varningen för. Inom 90 dagar från första varningen.Kontot kommer pausas tillfälligt i sju dagar. Annonser kan inte visas under tiden. Detta är sista varningen och åtgärden för annonsören innan kontot stängs av.
Tredje åtgärdenBrott mot samma policy som annonsören fick den andra varning för. Inom 90 dagar från att den andra varningen kom.Kontot blir avstängt på grund av upprepad överträdelse av Googles policys.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

Innehållsmixen för sociala medier För varje år som går spenderas allt större del av marknadsbudgetarna på sociala medier. De flesta marknadsförare verkar vara överens om att det är ett klokt sätt att spendera sin mediabudget. Men var vi möter våra kunder är en sak....

Nya EU-lagar för digitala tjänster

Nya EU-lagar för digitala tjänster

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster. Två olika lagar Egentligen...

Facebook – nya regler för annonsering

Facebook – nya regler för annonsering

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa,...