DIGITAL STRATEGI

Från och med oktober i år lanserade Google datadrivna attributionsmodeller som standard för Google Ads, även för mindre kunder. Istället för att förlita sig på vad kunder klickade på senast tar nu Google hjälp av avancerad maskininlärning. Beskedet kom redan i september, men planen är att implementering ska fortsätta att ske successivt under 2022.

Det är värt att lägga ordet attributionsmodell på minnet. Även om det kanske låter tekniskt, så är konsekvenserna för dig som marknadsförare högst påtagliga. Det är nämligen denna modell som styr hur klick värderas när annonser visas. Och det finns ingen viktigare modell än Googles, världens största annonsör. Det är därför som nyheten om att de förändrar sin attributionsmodell är så viktig.

Vad är en datadriven attributionsmodell?

Googles attributionsmodell ska nu alltså bli helt datadriven för alla kunder. Det innebär att det inte längre enbart är exempelvis klicken i sig som ligger till grund för att värdera annonserna som visas. Modellen bygger även på beteenden generellt – hur din målgrupp tidigare har interagerat med dina annonser, kopplat till deras köpresor.

Med hjälp av data skapar Google kvalificerade hypoteser för vilka sökord och kampanjer som har störst chans att ge resultat, baserat på historiska data. Det kan handla om format, tid som förlöpt mellan interaktioner, konvertering med mera. På så sätt blir det lättare för dig som marknadsförare att utvärdera resultatet av annonsering och optimera kundresan. Det gör att du når dina kunder tidigare i kundresan, kan hitta rätt upplägg och öka ROI:n i dina investeringar.

Datadrivet ekosystem

Googles nya datadrivna attributionssystem påverkar mycket mer än den klassiska sökmotorn. Det påverkar inte bara Google Ads, utan allt från shopping online till Youtubes annonser. Konverteringar kan också se ut på olika sätt beroende på var de äger rum – om det sker i en app eller rentav offline.

Google planerar att successivt förbättra modellen för att den ska bli så träffsäker som möjligt. Nyckeln till det stavas maskininlärning – eller machine learning. Syftet är att hitta sätt att å ena sidan vässa annonsörernas verktyg för att utveckla och mäta framgång, och å andra sidan respektera integriteten hos konsumenterna.

Fördelar med attributionsmodellen

En talesperson för Google har bland annat lyft fram följande: ”Den datadrivna attributionsmodellen tillhandahåller annonsörer och företag med en återkoppling som på ett bättre sätt reflekterar hela marknadsresan och budgivning som leder till bättre resultat.”

Den stora skillnaden med Googles nya attributionsmodell är som sagt att värderingen inte bara tar hänsyn till den senaste interaktionen. Anledningen till att det har så stor betydelse är att exempelvis ett köpbeslut normalt sett inte sker efter en interaktion. Det kan ofta krävas fem eller tio stycken interaktioner innan en konvertering.

Google listar tre nyckelfördelar med modellen:

  • Få reda på vilka nyckelord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som spelar störst roll när det gäller att nå dina affärsmål.
  • Optimera budgivningen baserat på data från ditt specifika konto.
  • Välj den rätta attributionsmodellen för ditt företag, utan att behöva gissa.

Även om datadrivna attributionsmodeller nu är standard, kan det vara bra att veta att annonsörer fortfarande kommer att ha möjlighet att manuellt ställa om till någon av de tidigare attributionsmodellerna. Mer info hittar du hos Google

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fördelarna med Google Analytics 4

Fördelarna med Google Analytics 4

Har du koll på statusen när det gäller Google Analytics? För några år sedan flaggade Google för att analystjänsten Universal Analytics är på väg att fasas ut. Det stod klart att tjänsten skulle ersättas av Google Analytics 4. Och från och med 1 juli 2023 är det skarpt...

Så vässar du dina Google-annonser

Så vässar du dina Google-annonser

Nu står det klart att stödet för annonser med utökade sökord – expanded text ads – upphör från och med 1 juli 2022. Google uppmanar nu företag att se över sina annonser. Företag bör även säkerställa att det finns responsiva sökannonser som kan ersätta gamla....

Googles nya målbaserade kampanjer

Googles nya målbaserade kampanjer

Google lanserade nyligen Performance Max. Det är en ny målbaserad kampanjtyp som gör det möjligt för annonsörer att hantera annonser i Googles nätverk via en enda kampanj. Det innefattar sex olika kanaler: Search, Maps, Gmail, Display, Discover och Youtube. Det går...