DIGITAL STRATEGI

Från och med oktober i år lanserade Google datadrivna attributionsmodeller som standard för Google Ads, även för mindre kunder. Istället för att förlita sig på vad kunder klickade på senast tar nu Google hjälp av avancerad maskininlärning. Beskedet kom redan i september, men planen är att implementering ska fortsätta att ske successivt under 2022.

Det är värt att lägga ordet attributionsmodell på minnet. Även om det kanske låter tekniskt, så är konsekvenserna för dig som marknadsförare högst påtagliga. Det är nämligen denna modell som styr hur klick värderas när annonser visas. Och det finns ingen viktigare modell än Googles, världens största annonsör. Det är därför som nyheten om att de förändrar sin attributionsmodell är så viktig.

Vad är en datadriven attributionsmodell?

Googles attributionsmodell ska nu alltså bli helt datadriven för alla kunder. Det innebär att det inte längre enbart är exempelvis klicken i sig som ligger till grund för att värdera annonserna som visas. Modellen bygger även på beteenden generellt – hur din målgrupp tidigare har interagerat med dina annonser, kopplat till deras köpresor.

Med hjälp av data skapar Google kvalificerade hypoteser för vilka sökord och kampanjer som har störst chans att ge resultat, baserat på historiska data. Det kan handla om format, tid som förlöpt mellan interaktioner, konvertering med mera. På så sätt blir det lättare för dig som marknadsförare att utvärdera resultatet av annonsering och optimera kundresan. Det gör att du når dina kunder tidigare i kundresan, kan hitta rätt upplägg och öka ROI:n i dina investeringar.

Datadrivet ekosystem

Googles nya datadrivna attributionssystem påverkar mycket mer än den klassiska sökmotorn. Det påverkar inte bara Google Ads, utan allt från shopping online till Youtubes annonser. Konverteringar kan också se ut på olika sätt beroende på var de äger rum – om det sker i en app eller rentav offline.

Google planerar att successivt förbättra modellen för att den ska bli så träffsäker som möjligt. Nyckeln till det stavas maskininlärning – eller machine learning. Syftet är att hitta sätt att å ena sidan vässa annonsörernas verktyg för att utveckla och mäta framgång, och å andra sidan respektera integriteten hos konsumenterna.

Fördelar med attributionsmodellen

En talesperson för Google har bland annat lyft fram följande: ”Den datadrivna attributionsmodellen tillhandahåller annonsörer och företag med en återkoppling som på ett bättre sätt reflekterar hela marknadsresan och budgivning som leder till bättre resultat.”

Den stora skillnaden med Googles nya attributionsmodell är som sagt att värderingen inte bara tar hänsyn till den senaste interaktionen. Anledningen till att det har så stor betydelse är att exempelvis ett köpbeslut normalt sett inte sker efter en interaktion. Det kan ofta krävas fem eller tio stycken interaktioner innan en konvertering.

Google listar tre nyckelfördelar med modellen:

  • Få reda på vilka nyckelord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som spelar störst roll när det gäller att nå dina affärsmål.
  • Optimera budgivningen baserat på data från ditt specifika konto.
  • Välj den rätta attributionsmodellen för ditt företag, utan att behöva gissa.

Även om datadrivna attributionsmodeller nu är standard, kan det vara bra att veta att annonsörer fortfarande kommer att ha möjlighet att manuellt ställa om till någon av de tidigare attributionsmodellerna. Mer info hittar du hos Google

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Spaning – Svenskarna och internet 2021

Spaning – Svenskarna och internet 2021

Pandemin har ändrat vår inställning till arbetsliv och studier samt skapat nya vanor. På kort tid fick vi ställa om till en ny vardag med hemmaarbete, distansundervisning, social distansering och isolering. I senaste rapporten av Svenskarna och internet konstaterades...

Apples nya tuffa villkor för e-postmarknadsförare

Apples nya tuffa villkor för e-postmarknadsförare

Tidigare i höst släppte Apple nya integritetsinställningar för sitt operativsystem iOS. Och det finns särskilt en del som oroar många som arbetar med e-post i marknadsföringen. Närmare bestämt den funktion som kallas för Integritetsskydd, eller Mail Privacy Protection...

Facebooks 11 sätt att skapa bättre video-annonser

Facebooks 11 sätt att skapa bättre video-annonser

Videoformatet är ett effektivt sätt att få ut budskap till målgrupper i sociala medier och är ett viktigt format när det kommer till att engagera användaren. Enligt Facebook påvisar studier av Analytic Partners att en investerad dollar i social online video i...