DIGITAL STRATEGI

Just nu pågår den kanske mest intressanta digitala omställningen av alla branscher, och InsureTech är hett. Vi har gjort en djupdykning och tittat närmare på försäkringsbranschen och vad som sker inom just InsureTech.

Ny konkurrens eller en hävstång för modernisering?

InsureTech har blivit en kraftfull drivkraft för förändringar i försäkringsbranschen, men det är ingen silverkula. Det som historiskt skapat framgång, tillväxt och gjort bolagen unika är fortsatt det som bör ges fullt fokus. Men det är dags att inse att en ny konkurrent gör entré – teknikutvecklingen.

De traditionella bolagen uppmärksammar nykomlingarna med stort intresse. Globalt ser vi att de traditionella bolagen är bland de största investerarna inom InsureTech och gör förvärv av start-ups i hopp om att de kan bli en ”game-changer”. Med erfarenhet från andra branscher som genomgått liknande transformation är det inte omöjligt att det blir ett bryskt uppvaknande. När den hårda verkligheten knackar på dörren för att berätta att utan tydliga syften och en hållbar plan för hur investeringen ska skapa värde, är det klokt att förbereda hanteringen av ett misslyckande.

Varför går omställningen så snabbt?

Svaret på den frågan ger oss också en fingervisning om vad vi kan förväntas oss framåt. Försäkringsbranschen har växt och utvecklats i takt med ekonomin. Vid varje stort tekniskt framsteg har branschen svarat med nya produkter, distributionsformer och förbättrad förmåga att värdera risk.

När de första stordatorerna gjorde entré för ett halvt århundrade sedan var försäkringsbolagen bland de första att ta till sig tekniken. Idag kan de hantera hela kundresan i en app.
De egna tryckpressarna och kuverteringsmaskinerna är borta och snart också serverrummen, när all data flyttar till molnet. På samma sätt har kommunikationen genomgått en omfattande förändringsresa. Inom kort är 5G-nätverken fullt utbyggda och ny transformativ teknik blir vardag, som uppkopplade prylar och autonoma fordon. Var och en av dessa förändringar har gett, och kommer att ge, upphov till strategiskt avgörande antaganden för förändringar i affärs- och verksamhetsmodeller, organisationsstrukturer och marknadsstrategier.

Vad betyder det för branschen?

Det finns många sätt att vinna, men du måste välja en tydlig väg framåt. InsureTech-världen är fylld med bra idéer, nya möjligheter och hypade företag med enastående människor och teknik. Det som ser bra ut på pappret behöver inte nödvändigtvis betyda framgång. Ställ er alltid den gyllene frågan – varför?

Den ursprungliga försäkringsmodellen – att samla in premier för distribuerad risk har varit relativt statisk i många år. Nu tar InsureTech bolagen utvecklingen vidare med till exempel pay-per-use, avancerad dataanalys för förebyggande av förlust och skapa ett hållbarare samhälle genom att reparera istället för att ersätta för att nämna några områden.

Kan de traditionella bolagen lära om?

Det som brukade vara receptet för framgång kanske inte längre är det. Kunden korrelerar inte nödvändigtvis ”stort” med förtroende eller stabilitet som de en gång gjorde. På motsvarande sätt, om försäkringsgivarna inte är försiktiga när de slår sig samman med InsureTech-företag, kan deras storlek och starka kultur faktiskt förstöra det värde som man förvärvade. Tricket för de stora traditionella bolagen är att närma sig den kultur man förvärvar – att tänka och agera som en start-up.

Hastighet betyder mer än någonsin. En utmaning för stora, komplexa organisationer. Människor vill ha leverans på direkten. Naturligtvis förväntar de sig också snabba beslut från sitt försäkringsbolag. Täcker försäkringen skadan? Regleras skadan direkt och får jag ersättningen insatt samma dag? InsureTech-företag kan ofta stötta förmågan att leverera på dessa förväntningar. Framgången ligger i att formulera ett gemensamt mål, sin egen nordstjärna, och förstå vägen dit.

InsureTech är större än Försäkring

Om man ser till sökstatistik på nätet så gick det inte ens att mäta söktermen ”Insuretech” för fem år sedan. Idag ger sökningen mer än tre miljoner träffar. Ökningstakten är exponentiell och skapar samtidigt ett behov av att avgränsa betydelsen av begreppet InsureTech. Det är en diger uppgift eftersom det är ett rörligt mål. Nya innovationer ger upphov till nya definitioner. När man läser bolagsrapporterna från de stora försäkringsbolagen har tonläget skiftat från att se den snabba teknikutvecklingen som hot till att man idag omfamnar den för att skapa bättre affärer och kundnytta.

Vi väljer att definiera InsureTech som ett ekosystem som integrerar ny teknik och angränsande branscher för att erbjuda en förbättrad tjänst med större värde för försäkringsgivarna, och deras kunder. Relevanta angränsande branscher hittar vi bland annat inom jordbruk, hälsa, cybersäkerhet, delningsekonomi, pension och transport.


Vad gör de svenska storbolagen?

Vi har utgått från bolagens årsredovisningar och pressmeddelanden för att skapa en bild av vilka större strategiska initiativ som pågår och vilka InsureTech förvärv eller partnerskap man är involverad i. Samtliga bolag nämner betydelsen av digitaliseringen av kunddialog och kundservice. Man signalerar tydligt att det görs, och kommer fortsatt göras, investeringar i teknik och infrastruktur för ökad digitalisering.

I och med att fler av bolagen ägs av globala försäkringsjättar är det svårt att göra en rättvis jämförelse, därför har vi valt att nämna de InsureTech initiativ som rimligen kan introduceras i närtid eller redan finns på den svenska marknaden och som har påverkan på försäljning och marknadsföring. Vi har medvetet i denna artikel uteslutit att titta närmare på InsureTech i övriga processer som till exempel riskvärdering, skadeprevention och prediktion då det är svårt att jämföra initiativen på den information som är offentlig. Här har vi istället valt att enbart titta på förvärv.

BolagInnovation (Initiativ)InsureTech (förvärv)
Dina--
FolksamI Folksam pågår arbete med att vidareutveckla den digitala kollegan, Sam, med AI-teknik. Sam fungerar som en självständig skadereglerare men väntetiden kortas väsentligt eftersom den digitala kollegan skadereglerar i realtid via chatten på folksam.se-
GjensidigeHar ingått ett forskningssamarbete med
Norwegian School of Economics (NHH)
Digital Innovation for Growth (DIG) centrum.
Partnerskapet bygger på att skapa en plattform för att förstå hur man kan använda teknik för att skapa mervärde för kunder. Man etablerar också ett tvärvetenskapligt innovationsområde för att öka företagets innovationskultur och ett dedikerat innovationslaboratorium på huvudkontoret i Norge.
I linje med Gjensidiges ambition att bli ett en skadeförebyggande
problemlösare för sina kunder förvärvades Mimiro, ett företag som erbjuder digitala tjänster för att hjälpa jordbrukare att optimera produktionen och minska risken för skador.
IF--
Länsförsäkringar--
Moderna (Tryg)Tryg Sund, en app som ger användare en översikt över sjukförsäkringstjänster, t.ex.
som Tryg Medical Hotline, få råd om sin hälsa och anmäla skada.

Tryg Smart. Ett antal NITO-medlemmar (Norwegian Engineer Organization) erbjöds att testa ett sensorpaket som installeras i medlemmarnas fritidshus. Genom en app kan medlemmarna kontrollera temperatur, läckage, rök och elförbrukning.
-
Trygg Hansa (RSA)--

I denna jämförelse är Gjensidige det bolag som tydligast kommunicerar sin ambition inom InsureTech och verkar ha en tydlig strategi för vad de vill uppnå. Gjensidige är det enda bolag som gjort förvärv inom InsureTech. Folksam är tydliga på att det pågår utveckling och initiativ inom AI för att öka kundservicen samt Tryg som bland annat utvecklat appar för sjukvårdsförsäkringstjänster och fastighetsövervakning. Övriga bolag har i sina årsredovisningar generella beskrivningar för sina digitala initiativ och i enstaka fall nämner man inte digitaliseringen alls.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...