DIGITAL STRATEGI

När Facebook den 28 oktober offentliggjorde sitt namnbyte slog nyheten ner som en bomb. Medier över hela världen har sedan dess rapporterat om namnbytet från Facebook till Meta.

Men höstens stora nyhet handlar om mycket mer än ett namnbyte. Den virtuella världen börjar bli allt mer påtaglig – och reell. Frågan just nu är inte om, utan när och hur en variant av metaverse kommer att bli verklighet.

Meta – en fysisk version av verkligheten?

Många har försökt utröna vad som ligger bakom nyheten om Meta. Hur kommer det sig att vd Mark Zuckerberg har valt att ta ett så pass drastiskt steg?

Även namnbytet i sig har varit föremål för många spekulationer och rykten, inte minst på grund av kopplingen till dystopiska framtidsscenarier och sci-fi-världar. Någon exakt definition av metaverse finns inte, även om de flesta tolkar det som en virtuell version av den fysiska verkligheten.

På ett sätt var dock namnbytet logiskt. Det nya namnet gäller ägarbolaget Facebook Inc och inte det sociala nätverket Facebook. Facebook Inc är ett bolag som med tiden förvärvat flera av vår tids största varumärken inom sociala medier och digital teknologi: Instagram, WhatsApp, Oculus med flera. Med namnbytet eliminerar man risken för sammanblandning och kan på ett tydligare sätt differentiera de olika entiteterna.

Strategisk positionsförflyttning

Många spekulationer har handlat om att Zuckerberg med detta drag vill fjärma ägarbolaget från den massiva kritik som har riktats mot Facebook under många år, från medier, forskare, allmänhet och politiker från olika håll. Men även om det skulle visa sig att det finns substans i denna kritik är det uppenbart att detta inte räcker som förklaring.

Zuckerberg och Meta beskriver en genuin strategisk positionsförflyttning. Alldeles oavsett hur den kommer att ta sig i uttryck finns det en sak som är alldeles säker. När världens största sociala medier-företag – tillika en av världens två största annonsörer – byter namn samt stakar ut en ny inriktning och tecknar en ny framtidsvision, då är det beslut som får konsekvenser.

Konsekvenser för den digitala transformationen

Många medier har valt att uppehålla sig vid namnbytet i sig. För oss som sysslar med digital transformation är det dock ännu mer intressant vilka implikationer som det strategiska skiftet kan få.

Zuckerbergs vision är att skapa ett helt nytt sätt för världen att interagera digitalt. När det gäller allt från hur vi umgås socialt, shoppar och nätverkar, till hur vi gör affärer med varandra. Det är ingen liten sak.

Hur påverkar detta förutsättningarna för företag och organisationer när det gäller marknadsföring? Hur kan beteenden och användarupplevelser komma att förändras? Och inte minst – vilka möjligheter kan det komma att få för dig som arbetar med digital strategi? Det är frågor som du som vill förstå utvecklingen behöver ställa dig.

Din organisations förhållande till AR/VR

Dessa typer av frågor blir extra intressanta när det kommer till konkret användning av tekniken som ligger till grund för metaverse. Närmare bestämt det som kallas VR/AR – virtual reality respektive augmented reality.

För att metaverse ska bli lite mer konkret kan det därför vara nyttigt att börja i denna ända:

  • Hur skulle ni kunna använda er av Immersive Learning?
  • Hur skulle en AR/VR-upplevelse av era produkter och tjänster kunna se ut?
  • Hur kan AR/VR bidra till att differentiera och positionera er?
  • På vilka områden skulle det kunna bidra till ökad lönsamhet?
  • Vilka är de största möjligheterna och fallgroparna kopplade till er organisation?

Utvecklingen av digitala avatarer

Visionen som utmålas i Meta är i dagsläget just en vision. Flera av de mest konkreta exemplen på metaverse ser vi idag i spelvärlden.

Epic Games spelplattform Fortnite är det mest omtalade exemplet, ett spel som omsätter flera miljarder dollar. Förra året hade spelet 350 miljoner registrerade spelare, men i det här sammanhanget är det i första hand spelarnas förhållande till sina avatarer som är intressant att titta närmare på.

På lite mer än fyra år har Fortnite hjälpt till att sudda ut gränserna mellan den fysiska och digitala världen. I en undersökning som Forbes gjorde 2020 framkom att spelare i USA i genomsnitt spenderade över 100 dollar på köp inuti Fortnite. Och majoriteten av det som spenderas läggs på sånt som är kopplat till den digitala avataren. Det kan till exempel handla om kläder, karaktärer eller dansmoves.

Och även om Fortnite inte har regelrätt reklam har stora partnerskap. Bland annat kunde spelare under en begränsad period komma över ett par ikoniska Nike Jordan-skor. Och i samband med att en ny film med John Wick släpptes skapades även en avatar efter filmkaraktären. En beräkning i AdRoll menar att denna typ av brandade objekt i spelet kan kosta varumärken omkring 500 000 dollar i veckan.

I kölvattnet av liknande trender ser vi nu exempel på produktlanseringar som kallats ”direct-to-avatar”. Exempelvis lanserade klädjätten Ralph Lauren i augusti 2021 en kollektion med 50 olika plagg – alla helt digitala. Försäljningskanalen denna gång var nätverksappen Zapeto. I ett annat spel, Game of Peace, har virtuella lyxbilar av märken som Tesla och Maserati tagits fram.

Virtuella upplevelser utanför spelvärlden

Även om spelvärlden har kommit långt, så finns det exempel inom andra områden. Bara några dagar efter Zuckerbergs nyhet meddelande Microsoft att de lägger till digitala 3D-avatarer till Teams. Syftet sägs vara att skapa så kallade ”digitala tvillingar”. Projektet leds av Microsoft Mesh, som utvecklar ett framtida samarbetsverktyg som involverar både AR och VR.

I somras undersökte Wunderman Thomson Intelligence konsumentattityder i tre stora länder: USA, Storbritannien och Kina. Den visade att det finns ett växande intresse för virtuella utrymmen kopplat till upplevelser och social interaktion. Av de som hört talas om begreppet metaverse var 74% öppna för att delta i digitala konferenser, vilket efter pandemiåren kanske inte kommer som någon överraskning.

Extra intressant är dock att 88% av de svarande menade att ”min onlinepersona ska återspegla den etik och de värderingar som jag har i verkliga livet”. Även inkluderande arbete från varumärkens sida var något som lyftes fram.

Fler på väg att träda in

För en ytlig betraktare kan det verka som att nyheten från Zuckerberg kommer plötsligt. Faktum är dock att både metaverse som begrepp, och de koncept som kringgärdar metaverse, har blivit allt mer aktuella under se senaste åren.

Avatarerna i Microsoft Teams må vara ett blygsamt exempel än så länge, även om vi inte riktigt vet var projektet tar vägen. Zoom har också indikerat att de är intresserade, även om de menar att det fortfarande ligger några fram år i tiden. Och Nike, som vi nämnde i samband med Fortnite, har skickat in ett antal ärenden gällande immateriellt skydd gällande virtuell försäljning av produkter med deras logotyp och varumärke. Det finns många fler exempel.

Vad är din strategi för metaverse?

Klart är att metaverse finns på kartan för många av de största och viktigaste varumärkena i världen. Det finns all anledning att titta närmare på vilka implikationer som metaverse kan ha på din organisation och ert varumärke. Vilka strategier finns på plats för att hålla jämna steg med utvecklingen?

Oavsett vilka implikationer som metaverse kommer ha på kort sikt för din organisation, så är det nödvändigt att börja ställa de rätta frågorna. En sak står nämligen klar redan nu. Och det är att metaverse förr eller senare kommer att påverka konsumenter, samhälle och den verklighet som din organisation existerar i.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...