DIGITAL STRATEGI

Det finns en ny trend för pensionssparandet bland unga vuxna att hålla ögonen på – the Fire Movement – som lockar hundratusentals att aktivera sig i forum, skriva bloggar, ordna träffar och skriva ännu mer bloggar. FIRE står för ”financial independence and retiring early”. Man delar erfarenheter, strategier, taktik och livsstilar med ett gemensamt mål att leva resurssnålt. Synsättet är att istället för att lägga undan det som blir över i slutet på månaden, som bekant blir förvånansvärt ofta rätt skralt, börjar man istället med att lägga undan större delen av sin inkomst innan man börjar spendera.

Budskapet som anhängarna sprider är – varför ägna den bästa delen av sitt liv åt att jobba för någon annan? Varför jobba 40-45 år för att få en chans att göra det man drömmer om?

Att som ung vuxen välja FIRE-vägen upprör både föräldrar och omgivning. Att ha en annan uppfattning om värdet av pengar, tid och livskvalitet än den gängse normen väcker såklart en rad känslor. Att arbeta och göra rätt för sig fram till pension är en grundvärdering som inte är det lättaste är att sudda ut eller ens rucka på. Och när man läser trådar i forum och blogginlägg verkar det inte heller så enkelt att hitta vänner och partners som är villiga att anpassa sig till din livsstil.

Men visst finns det mycket klokt i budskapet? Att verkligen ifrågasätta sin konsumtion, att ta tillvara på sina drömmar och värdera tid, som är en ändlig tillgång som varken kan köpas eller sparas. Men hur passar livsstilen vårt skattefinansierade pensionssystem, de stora finansbolagens ”långsiktiga sparande produkter” och arbetsgivarnas karriärsstrategier? Rätt dåligt skulle jag vilja påstå. Ni som är i pensionsbranschen, lägg lite tid på att läsa mer och få nya insikter på https://www.reddit.com/r/financialindependence/

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Nyckeln till digital transformation

Nyckeln till digital transformation

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade...

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Cookien har länge spelat en nyckelroll inom digital marknadsföring. Nu är den på god väg att fasas ut. Det är något som ställer kundresan i nytt fokus. Hur ska du som digital marknadsförare möta de utmaningar som det innebär? Och går det rentav att skapa en ännu mer...

Blockkedjan i framkant

Blockkedjan i framkant

På senare tid har begrepp som webb 3.0, NFT och blockkedjor börjat användas allt flitigare när framtiden för internet diskuteras. När det amerikanska nyhetsmediet CNBC tog upp frågan valde de att gå så långt som att kalla det för den nästa internetrevolutionen. Vad är...