DIGITAL STRATEGI

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade digitala ledare. Företag där digitala investeringar bland annat lett till tre gånger så höga intäkter, kraftiga besparingar och en ökad snabbrörlighet.

 

Vad kännetecknar en digital ledare?

Hur kommer det sig att de vissa företag lyckas bättre i digitaliseringen? Och vilka lärdomar går det att dra från deras sätt att arbeta?

Rapporten lyfter fram tre kännetecken som utmärker digitala ledare. Det handlar om hur förändringen drivs av ledningen, att om att skapa strukturer som stödjer förändringsarbetet, och att integrera förändringen på ett kulturellt plan, i organisationen.

Låt oss titta närmare på hur utmaningarna är kopplade till respektive område. – i tur och ordning.

 

Ledningens roll i digitaliseringen

Det är ingen tvekan om att förändringen behöver börja längst upp i organisationen. Det är också något som de undersökta företagen själva håller med om. I 72% av fallen ser man det som nödvändigt att ledningen driver processen. 82% säger sig utgå från ledningen för att synkronisera sin digitala vision. Något som även innefattar att bidra med de investeringar och resurser som krävs för att förverkliga den.

Slutsatsen är att det inte räcker med att utse en enda ansvarig för att driva digitaliseringen på ett företag. Det är ett arbete som kräver att ledningen behöver enas om en tydlig roadmap för att driva förändringen.
Detta är för övrigt en central del i inledningsfasen avför alla projekt på Digital Strategi Skandinavien. Tillsammans med kundens ledningsgrupp väger vi samman nuläge och ambition för att skapa en tydlig gemensam plan som alla står bakom.

 

 1. Utmaningar för ledningen

Mycket av det här är förstås enklare sagt än gjort. Så vilka är då de vanliga utmaningarna kopplat till ledningens roll i digitaliseringen?

Utmaningarna är ofta kopplade till en välbekant problematik, där chefer fokuserar på ansvar som kan kopplas till deras egna team. Det kan även vara svårt att bryta de silos som lätt uppkommer till följd av hur företag är organiserade – ett förändringsarbete  som börjar i toppen. En annan problematik är att ledare i företag inte är tillräckligt bra på att uppmuntrar chefer att prioritera den digitala förändringsresan.

Nycklar till framgång för ledningen innefattar:

 • Att ta fram en strategi för sin transformation
 • Att arbeta med en roadmap för hur den ska gå till
 • Att undvika att arbeta i silos i organisationen
 • Att involvera alla delar av företaget på förändringsresan
 1. Förmåga och förutsättningar

Hur ser det då ut med förmågan att genomdriva sin digitala strategi? Förutsättningarna varierar förstås från företag till företag. Men en sak som de flesta företag har gemensamt är behovet av högkvalitativa kunddata.

Det är en bild som bekräftas av BCG:s stora undersökning. Bland digitala ledare använder sig nästan 50% av förstapartsdata för att skaffa sig insikter om sina kunder. Det låter kanske inte så dramatiskt vid första inblick. Men det ska jämföras med företag som klarar omställningen sämre; bland dem är det bara 5% som använder sig av kunddata på detta sätt.

Genom att samla in och dra slutsatser från kunddata kan ledare som driver den digitala transformationen ta reda på vilka investeringar som är de rätta. Med andra ord: vilka investeringar som faktiskt bidrar till ökat värde, istället för att dränera företaget på resurser.

Nycklar till framgång när det gäller förmåga och förutsättningar innefattar:

 •  Digitala investeringar som skapar värde
 •  Kunddata av hög kvalitet är nyckeln för att fatta rätt investeringsbeslut
 • Korrekt hantering av kunddata
 • Etablerade tekniska förutsättningar såsom agila arbetsmiljöer och strukturer för AI-analys
 1. Sättet vi jobbar på

Om man ska tro BCG:s stora undersökning av digitala ledare är rätt mindset en nyckel för att förstå vilka företag som lyckas med sin transformation. Kulturen på företaget behöver vara dynamisk – ständigt redo att anpassas, förbättras och omformas.

Återigen kan detta tyckas vara saker som är lätta att säga, men desto svårare att genomföra i många organisationer. Svaret verkar ligga i hur företag väljer att organisera sig.

Hos digitala ledare spelar tvärfunktionella team stor roll. Digitala ledare identifierar att det är så som företaget, tekniken och produkterna utvecklas. Dessutom ser man att ett agilt arbetssätt kan reducera tiden som dessa cykler tar flerfaldigt, vilket gör att man snabbare når ut på marknaden med nya lanseringar. Och att man dessutom naturligt kan bygga vidare utifrån nya lärdomar.

Även digitaliseringen i sig pekas ut som en positiv kraft för att både förbättra kundernas upplevelse, men dessutom också göra det interna arbetet mer kostnadseffektivt. Tillsammans med ett tvärfunktionellt arbetssätt kan byråkratin minskas, .s Samtidigt som det fungerar som en positiv kraft för att dra till sig högpresterande medarbetare.

 

Nycklar till framgång när det gäller sättet vi jobbar på:

 • Dra nytta av testning och lärdomar
 • Var flexibel i planering och budgetering
 • Arbeta tvärfunktionellt, och börja i toppen
 • Utnyttja data kontinuerligt för att fatta bättre beslut

 

Redo att omfamna förändringen?

Den kanske viktigaste slutsatsen av undersökningen är att digitaliseringen inte kan ses som något för en avdelning på företaget. För att det verkligen ska fungera behöver den digitala transformationen omfatta alla delar av organisationen.
Rätt utnyttjad kan den leda till många fördelar på både kort och lång sikt. Inte minst när det gäller att skapa en ökad öppenhet för att omforma kundupplevelsen, så att den bättre matchar kundernas behov.
Slutsatsen i rapporten är optimistisk: Alla företag kan åstadkomma en digital transformation om de är redo att omfamna förändring.

Vi på Digital Strategi har sedan 2011 hjälpt ledande varumärken att förflytta sin förmåga att driva digital tillväxt. Vi vill gärna höra om era utmaningar.  Boka in ett digitalt möte med oss här.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...