DIGITAL STRATEGI

Om oss

Vår historia

Idéen att starta Digital Strategi fick Allan Russel när han ledde uppbyggnaden av den digitala försäljningen hos en av Sveriges ledande mobiloperatörer. Affärsidén är lika enkel som genial, att samla seniora specialister som mejslar ut strategin för långsiktig tillväxt. Sedan sätta ihop ett skräddarsytt team som på plats hos kunden genomför strategin i mindre och hanterbara projekt. När tillväxten kommer skapas den arbetsro som krävs för att ta tag i de riktiga svåra utmaningarna, att få teknik, människor och processer att fungera ihop. Agilt och tvärfunktionellt. Och att det sköts av medarbetarna själva. Allan sökte efter bolag som kunde leverera något i den här stilen, men hittade inget. Som sann entreprenör insåg han att det måste finnas fler som satt fast med samma behov. Och så var Digital Strategi bildat.

Idag lever vi som vi lär. Vi har valt att själva växa i takt med våra uppdrag efter samma princip – Resultat. Tillsammans. Vi har sedan starten växt med lönsamhet. Det är vår fasta övertygelse att en affär måste vara lönsam för att vara långsiktigt framgångsrik. Vi vet att verklig förändring bygger på så mycket mer än att enbart tillhandahålla resurser, tekniska plattformar eller renodlad rådgivning.

Vi har byggt vår leveransmetod på den insikt som vi fått av att hjälpa stora verksamheter med att öka sin digitala mognad; att digital mognad utvecklas stegvis. På varje nivå finns nya utmaningar som måste överbryggas. För varje kliv mot ökad digital mognad ökar också komplexiteten. Anledningen är att beroenden mellan olika delar inom verksamheten blir väldigt tydliga och processer för att fungera tillsammans blir helt avgörande för att kunna fortsätta ta nya kliv. Kort och gott – Resultat. Tillsammans.