DIGITAL STRATEGI

Det är ett bra tag sedan du insåg behovet av att uppdatera dina marknadsföringsstrategier och komma i takt med den digitala utvecklingen. Och inte minst för att inte tappa mark mot dina konkurrenter. Men låt oss vara ärliga och bejaka att så har alla kloka marknadschefer tänkt och agerat. Måhända var du tidigt på bollen, men idag är de flesta ikapp.

Vi tolkar och analyserar vår omvärld som är i snabb och ständig förändring. Vi anpassar våra strategier och erbjudanden. På toppen av en allt mer komplex omvärld har AI börjat slå igenom inom marknadsföringen, inte minst inom digital annonsering. Det gör att du troligen sitter fast i gamla mönster men ser ett tydligt behov av att göra ett rejält omtag.

Vart sker tillväxten idag?

Om din bransch inte redan är där, så kommer det snart att ske – merparten av din tillväxt sker i digitala kanaler. Bokbranschen var bland de första. Mode är mitt uppe i omställningen och möbelbranschen är med ena foten inne i sin digitala transformation. Att i detta läge hantera din digitala närvaro “på sidan om”, i en separat silo, är en våghalsig strategi.

De stora resultaten kommer när du integrerar kanaler, touch-points och aktiviteter i en och samma plan. Dina kunder upplever ingen friktion när de växlar mellan kanaler och kan fortsätta där de sista lämnade. Det ställer krav på din teknik, din organisation och dina processer.

Det är lätt att tappa riktningen.

Att hamna i ett läge med myriader av initiativ och projekt utan tydliga strategiska mål. De stora frågorna måste hanteras. Vad vill du verkligen uppnå? Hur ser er vision ut? Utan mål är sannolikheten stor att du också dimensionerar och prioriterar dina resurser fel. Om du inte satt mål på det du vill uppnå kan du heller inte avgöra om du gjort rätt avvägningar. Det blir knöligt att göra effekthemtagning och analysera resultat.

Med ett tydligt mål är det dags att skaffa dig en realistisk bild av din digitala närvaro. Dina kunder vill interagera med dig digitalt och de jämför dig med deras bästa digitala upplevelser, oavsett om den råkade vara i samma bransch eller ens går att jämföra rättvist. Det påverkar hela dynamiken i din digitala existens jämfört i din traditionella. Online har du förmodligen andra kundprofiler som i sin tur visar nya beteenden. Konkurrensen ser annorlunda ut vilket påverkar hur du kan, och bör, agera för att nå resultat. Det är inte svårare, men du kan inte göra lika som du gör i dina vanliga kanaler. Det vill säga överföra din taktik för den traditionella marknadsföringen till den digitala. Eller vice versa för den delen. De som tar position med sina digitala tjänster och på så sätt skapar ett positivt kundengagemang bygger en lojal kundbas. Se upp med start-ups och nya sätt att lösa det kundbehov du tillfredsställer. Det är fullt möjligt att de har sett något du missat. Hanterar du detta ad-hoc eller utan tydligt definierade strategier är risken stor att du hamnar i underläge.

Agera på det du ser.

Men strategi och mål är du redo för att börja mäta det du gör. Allt går att mäta i “det digitala”. Förvisso, men oavsett vad du har för mätpunkter och verktyg till buds så kommer dessa data enbart att berätta om volymer. Inte känslan. Du måste fortsätta interagera med dina kunder på andra sätt för att få den feedback du behöver för att hitta gap och dina svaga punkter.

Dina insikter är enbart värdefulla om du också agerar på dem. Det ställer krav på att ha processer på plats som gör det möjligt att göra snabba justeringar och testa nya tillvägagångssätt. Du behöver tillgång till en yta med processer som ger dig utrymme att agera omedelbart. Det är en utmaning i stora organisationer, ofta med rigida IT processer.

Ett värdefullt tips är att se till att kapa beroenden mellan det som sker idag och stora utvecklingsprojekt. Fokusera på det som kunderna möts av nu. Tro mig, de har inte tålamod att vänta på att din nya lösning som ska lanseras inom kort. För det kommer att bli försenat och under tiden hittar den som skulle kunna varit en ny kund en enklare lösning för sitt behov.

Resultat. Tillsammans.

Samverkan skapar styrka. Det är inte meningsfullt att dela på upp dina aktiviteter och hantera digitalt i en egen silo. Självklart finns det fördelar med att lägga ut delar på externa specialister, men du får bättre effekt genom att samordna och själv lägga pusslet med alla bitar till ditt förfogande.

Aktiviteter i digitala medier fungerar bättre om de får samverka med det som görs i traditionella medier och kanaler. Och vi konsumenter förutsätter det. Det måste hänga ihop. Ett bra sätt att utvärdera är att titta på hur du budgeterat, är resurserna fördelade på ett sådant sätt att de matchar kundernas beteende som det ser ut idag?

Och för att strö lite extra salt i såren. Du behöver se över din organisation och se till att din interna förmåga klarar att hantera det du är i färd med att bygga upp. Att klara sig själv och sin egen vardag. Annars kan du inte agera effektivt, och hamnar lätt på efterkälken när dina konkurrenter gör sina utspel. Genom att ta ett centralt och övergripande grepp om marknads- och försäljningsorganisationen säkerställer du att ni inte dubbelarbetar. I de digitala kanalerna är gränsen mellan marknadsföring och försäljning oprecis och luddig. Det gör att man, särskilt i stora organisationer, ofta ser att man dubbelarbetar och dubblerar. Både i form av inköp av olika digitala verktyg eller genom att lägga ut uppdrag som löser samma behov på olika byråer, med snarlika lösningar. Utan kännedom om varandra.

Optimera, optimera, optimera. Granska det du gör genom att mäta och analysera. Ta tillvara på insikterna och gör enkla, greppbara lösningar och se till att de blir genomförda. Små snabba steg. Om och om igen. Nu har du en kultur för kontinuerlig förbättring. Ditt jobb som chef är att fokusera på att ni rör er i rätt riktning mot det långsiktiga målet.

Fundera: Är det digitala integrerat på riktigt i våra affärsprocesser?

Kommunicera: Planera för det som går att genomföra och kommunicera det.

Göra: Säkerställ att det du mäter är relevant och att insikterna leder till handling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Hur köper man förändring?

Hur köper man förändring?

Känner du som många andra att det går trögt med det digitala förändringsarbetet? Kanske har ni i affärsplaneringen arbetat fram en målsättning för den digitala utvecklingen, men inte lyckats få grepp om arbetet och ta det hela vägen i mål? Våra uppdragsgivare har ofta...