DIGITAL STRATEGI

Pandemin har ändrat vår inställning till arbetsliv och studier samt skapat nya vanor. På kort tid fick vi ställa om till en ny vardag med hemmaarbete, distansundervisning, social distansering och isolering. I senaste rapporten av Svenskarna och internet konstaterades att hälften av alla yrkesverksamma har arbetat hemifrån senaste året. 90% vill fortsätta arbeta hemifrån efter pandemin men i mindre utsträckning, 2,2 dagar i genomsnitt. Men när det kommer till digital undervisning är det inte samma inställning. Här vill både elever och föräldrar att undervisning ska ske på plats i skolan då distansundervisningen inte är lika effektiv.

Liveshopping och Social shopping

Att e-handlingen blomstrat senaste året kanske inte är förvånande då internetanvändandet har ökat i alla åldrar och 90% av alla internetanvändare e-handlar.
Liveshopping och Social shopping är relativt nya fenomen kopplat till e-handling. Social shopping är att shoppa och betala direkt via en social medieplattform utan att lämna plattformen. Liveshopping är när ett företag visar produkter via en livesändning på nätet där tittaren kan köpa samma produkter i realtid. Det är dock något färre som känner till (4 av 10) och har deltagit i dessa shopping former. Men det kommer bli intressant att följa utvecklingen och anammandet av dessa kommande år.

Digital källkritik och integritet

Allvarliga områden som lyfts i rapporten är oro, integritet och digital källkritik. Många användare känner en oro för att bli utsatt för bedrägerier och 4 av 10 har blivit utsatt för bedrägeriförsök senaste året. Hälften av alla användare känner en otrygghet kring betalning. Även om de flesta känner till digital källkritik är det något många har svårt för: att kunna avgöra om det man ser, läser eller hör i digitala kanaler är pålitligt eller inte. Det bidrar såklart både till oro och skapar otrygghet.
När det kommer till spårning av användardata vet vi idag att mycket är på gång att förändras i plattformar, appar och på webbplatser för att stärka användarens integritet. Men det finns en stor osäkerhet bland användarna gällande cookies- och platsinställningar, och nästan var fjärde internetanvändare känner att de inte kan ändra dessa på egen hand.

Alla använder inte internet i samma utsträckning, en del använder det inte överhuvudtaget. Sällananvändare och icke-användare visas vara 10% i rapporten. Det skapar problem, inte minst utanförskap då samhällets tjänster och utbud flyttar mer och mer ut på nätet. Här måste samhället och vi som privatpersoner hjälpas åt att försöka inkludera och hjälpa folk i vår närhet.

Socialisering via nätet

Tack vare internet har vi, trots pandemi, kunnat socialisera via sociala medier, chatt och videomöten / videosamtal. Var fjärde har haft en videoträff med familj och släkt senaste året. Var sjätte har gått på en digital AW och var tionde har deltagit vid ett digitalt helgfirande som jul eller påsk. Samtidigt som socialisering via nätet inte kan ersätta det sociala i dagliga livet, så har internet iallafall gjort pandemi-livet enklare än vad det varit utan internet.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Mer intressant data..

  • 95% av internetanvändarna har använt sociala medier senaste året
  • Mer än 4 av 10 har deltagit i något socialt digitalt event det senaste året
  • Nära 3 av 10 har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass det senaste året
  • Var femte som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner via nätet
  • Mobilen är den uppkopplade enhet som används mest

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fördelarna med Google Analytics 4

Fördelarna med Google Analytics 4

Har du koll på statusen när det gäller Google Analytics? För några år sedan flaggade Google för att analystjänsten Universal Analytics är på väg att fasas ut. Det stod klart att tjänsten skulle ersättas av Google Analytics 4. Och från och med 1 juli 2023 är det skarpt...

Så vässar du dina Google-annonser

Så vässar du dina Google-annonser

Nu står det klart att stödet för annonser med utökade sökord – expanded text ads – upphör från och med 1 juli 2022. Google uppmanar nu företag att se över sina annonser. Företag bör även säkerställa att det finns responsiva sökannonser som kan ersätta gamla....

Googles nya målbaserade kampanjer

Googles nya målbaserade kampanjer

Google lanserade nyligen Performance Max. Det är en ny målbaserad kampanjtyp som gör det möjligt för annonsörer att hantera annonser i Googles nätverk via en enda kampanj. Det innefattar sex olika kanaler: Search, Maps, Gmail, Display, Discover och Youtube. Det går...