DIGITAL STRATEGI

Pandemin har ändrat vår inställning till arbetsliv och studier samt skapat nya vanor. På kort tid fick vi ställa om till en ny vardag med hemmaarbete, distansundervisning, social distansering och isolering. I senaste rapporten av Svenskarna och internet konstaterades att hälften av alla yrkesverksamma har arbetat hemifrån senaste året. 90% vill fortsätta arbeta hemifrån efter pandemin men i mindre utsträckning, 2,2 dagar i genomsnitt. Men när det kommer till digital undervisning är det inte samma inställning. Här vill både elever och föräldrar att undervisning ska ske på plats i skolan då distansundervisningen inte är lika effektiv.

Liveshopping och Social shopping

Att e-handlingen blomstrat senaste året kanske inte är förvånande då internetanvändandet har ökat i alla åldrar och 90% av alla internetanvändare e-handlar.
Liveshopping och Social shopping är relativt nya fenomen kopplat till e-handling. Social shopping är att shoppa och betala direkt via en social medieplattform utan att lämna plattformen. Liveshopping är när ett företag visar produkter via en livesändning på nätet där tittaren kan köpa samma produkter i realtid. Det är dock något färre som känner till (4 av 10) och har deltagit i dessa shopping former. Men det kommer bli intressant att följa utvecklingen och anammandet av dessa kommande år.

Digital källkritik och integritet

Allvarliga områden som lyfts i rapporten är oro, integritet och digital källkritik. Många användare känner en oro för att bli utsatt för bedrägerier och 4 av 10 har blivit utsatt för bedrägeriförsök senaste året. Hälften av alla användare känner en otrygghet kring betalning. Även om de flesta känner till digital källkritik är det något många har svårt för: att kunna avgöra om det man ser, läser eller hör i digitala kanaler är pålitligt eller inte. Det bidrar såklart både till oro och skapar otrygghet.
När det kommer till spårning av användardata vet vi idag att mycket är på gång att förändras i plattformar, appar och på webbplatser för att stärka användarens integritet. Men det finns en stor osäkerhet bland användarna gällande cookies- och platsinställningar, och nästan var fjärde internetanvändare känner att de inte kan ändra dessa på egen hand.

Alla använder inte internet i samma utsträckning, en del använder det inte överhuvudtaget. Sällananvändare och icke-användare visas vara 10% i rapporten. Det skapar problem, inte minst utanförskap då samhällets tjänster och utbud flyttar mer och mer ut på nätet. Här måste samhället och vi som privatpersoner hjälpas åt att försöka inkludera och hjälpa folk i vår närhet.

Socialisering via nätet

Tack vare internet har vi, trots pandemi, kunnat socialisera via sociala medier, chatt och videomöten / videosamtal. Var fjärde har haft en videoträff med familj och släkt senaste året. Var sjätte har gått på en digital AW och var tionde har deltagit vid ett digitalt helgfirande som jul eller påsk. Samtidigt som socialisering via nätet inte kan ersätta det sociala i dagliga livet, så har internet iallafall gjort pandemi-livet enklare än vad det varit utan internet.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Mer intressant data..

  • 95% av internetanvändarna har använt sociala medier senaste året
  • Mer än 4 av 10 har deltagit i något socialt digitalt event det senaste året
  • Nära 3 av 10 har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass det senaste året
  • Var femte som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner via nätet
  • Mobilen är den uppkopplade enhet som används mest

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

8 effektiva tips för innehållsoptimering i Sociala Medier

Innehållsmixen för sociala medier För varje år som går spenderas allt större del av marknadsbudgetarna på sociala medier. De flesta marknadsförare verkar vara överens om att det är ett klokt sätt att spendera sin mediabudget. Men var vi möter våra kunder är en sak....

Nya EU-lagar för digitala tjänster

Nya EU-lagar för digitala tjänster

EU fortsätter att ta en aktiv roll i regleringen av lagar i de digitala tjänsterna i Europa. Det senaste exemplet på det är det lagförslag som EU-kommissionen presenterade i början av 2022. Denna gång rör det marknaden för digitala tjänster. Två olika lagar Egentligen...

Facebook – nya regler för annonsering

Facebook – nya regler för annonsering

Har du koll på de senaste reglerna för riktade annonser på Facebook? Från och med den 19 januari 2022 har Facebook stoppat möjligheten att selektera kampanjer inom en rad olika områden, där annonseringen kan upplevas som känslig. Det rör annonser som handlar om hälsa,...