DIGITAL STRATEGI

Hej Kristin Molin! Vad är din roll på Digital Strategi?
Jag jobbar som Digital Strateg med fokus på lojalitet och retention. Hos våra kunder är min främsta roll att se hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en bättre kundupplevelse som bidrar till att kunden stannar längre och ökar sitt engagemang. Viktigt för att få nöjda kunder är att skapa sig en förståelse för sina befintliga kunder via data om kunden och även förstå bland annat vilka drivkrafter som finns för att köpa din produkt eller tjänst. Detta kan sen ligga till grund för att skapa en mer relevant kundkommunikation och produkt eller tjänst. Genom att utgå från data om kunderna kan man på ett tydligare sätt skapa relevanta segment att jobba mot samt eventuella modeller för beräkningar av t ex churn och sannolikhet till köp. En viktig del i mitt jobb består även av att sätta upp mål tillsammans med våra kunder för att ständigt utvärdera och optimera de olika insatser som genomförs samt komma med förslag på hur de kan förbättra sin digitala bearbetning mot sina befintliga kunder.

Vad jobbar du med just nu?
Just nu jobbar jag intensivt tillsammans med vår kund för att implementera och även optimera kundkommunikation via ett Marketing Automation verktyg. För att lyckas i detta projekt är det av stor vikt att vi jobbar tvärfunktionellt med kompetens från flera olika avdelningar. Här ser vi tydligt vikten av att kombinera marknadsföring, analys och försäljning för att uppnå högre grad av kundupplevelse och försäljning.

För att vi och vår kund ska lyckas i det vi vill åstadkomma så är det oerhört tydligt att en kombination av kunskap om kunden och dess agerande tillsammans med relevant kommunikation och en effektiv säljorganisation är nyckel till framgång.

Tillsammans med vår kund har vi identifierat syftet att vi tillsammans ska etablera ett arbetssätt som på sikt ska öka kundnyttan och utveckla den digitala bearbetningen, bl.a. via Marketing Automation, för att i förlängningen öka försäljningen.

Hur kom kund till insikt med sitt behov av vår hjälp?
Vår kund hade implementerat ett nytt Marketing Automation system och man förstod då att man kan jobba med en mer kundanpassad kommunikation mot sina kunder. Kunden insåg att man saknade kompetens i vilka kunder som ska bearbetas, varför ska de bearbetas och med vad.

Vad kommer det här projektet att få för effekt?
Genom att vi på DSS är involverade i hela projektet, från ”ax till limpa” har vi möjlighet att vara med och förbättra arbetsprocessen hos vår kund. Detta innebär att de tar med sig lärdomar som t.ex. att det är viktigt att utgå från kunden, dess behov och agerande för att skapa en långvarig kundrelation. Jag tycker att följande mening tydligt visar vad som är viktigt i skapandet av lojala kunder: Det är inte bara kunden som ska vara lojal mot företaget utan företaget ska också vara lojal mot sina kunder. Detta påvisar tydligt att kunskap om vår kund är viktig för att förstå hur vi som företag ska agera.

En viktig framgångsfaktor som vår kund tagit med sig som lärdom är att de nu jobbar i ett tvärfunktionellt team mot uppsatta och mätbara KPI:er. Genom veckovisa uppföljningar så jobbar de med att ständigt optimera och förändra kommunikationen mot sina olika kunder för att den ska bli än mer relevant för mottagaren.

Övriga lärdomar som vår kund tar med sig är att de kommer att ha kompetensen att förstå vikten av att skapa rätt bearbetning utifrån ett kund- lönsamhetsperspektiv.

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Magiskt samarbete – att lyckas med tvärfunktionella team

Ett allt mer komplext digitalt landskap ställer gamla sanningar på prov. Inte bara när det gäller hur vi som marknadsförare förhåller oss till världen runt omkring oss, utan även till hur vi själva strukturerar vårt arbetssätt och våra egna organisationer. Detta...

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Pandemin är över – är du redo för det nya normala?

Vi är alla medvetna om att pandemin tvingade oss att hitta nya lösningar. Företagen och kunderna sökte nya lösningar för hur de skulle kommunicera, interagera och göra affärer. På rekordkort tid skapades en affärsmiljö som var ny för alla. För några har det handlat om...

Cookien är död, men vad kommer istället?

Cookien är död, men vad kommer istället?

Marknadsförare står inför en rad förändringar till följd av regelverk kring integritet på nätet. Personlig integritet på nätet blir allt viktigare i takt med att användarna blir alltmer medvetna om vilka digitala spår de lämnar och hur det utnyttjas. Samtidigt...