DIGITAL STRATEGI

Vi ser, särskilt i större organisationer, att satsningar på digitalisering inte alltid leder till den effekt som man räknat med. Det finns en övertro på att ”digitaliseringsprojekt” löser problemet. Det tror inte vi. Vår arbetsprocess bygger på att vi börjar där förutsättningarna för snabb resultatförbättring är som störst. Som snabbt ger positiv effekt på sista raden. Det ger sunda prioriteringar och skapar den arbetsro som krävs för att ta sig an de utmaningar som tar mer tid och resurser att genomföra.

Vi hjälper dig att höja blicken. Med nya insikter om din verksamhet ger vi dig de perspektiv som du behöver för att fatta kloka beslut. Det vi vanligen ser är att målbilden behöver förtydligas och göras mätbar, att ledningsnärvaron behöver öka, att nya arbetssätt och samarbeten krävs samt att ta tag i strukturella och kulturella hinder.

För att säkra långsiktig tillväxt behöver rätt förutsättningar komma på plats. Det handlar om att få till tekniken på ett bra sätt, att det finns tillgång till relevanta data men också att de organisatoriska förutsättningarna verkligen finns där. När vi nått hit kommer utdelningen snabbt. Det finns ny energi och blir en konkret bekräftelse på att vi är på väg mot en lyckad och lönsam förändring. En positiv spiral för det fortsatta arbetet.

“The devil is in the detail”. Med ökad koordinering och samverkan mellan de olika delarna inom verksamheten faller grunden på plats. Behovet av ökad ledningsnärvaro handlar såklart om att vara delaktig i vardagen och på rätt detaljnivå. Men minst lika viktigt – att inte tappa greppet om den långsiktiga målbilden. Tillsammans gör vi löpande prioriteringar och justerar planer, säkerställer att det finns resurser, hanterar nya möjligheter och undanröjer hinder som uppstår längs vägen. Vi vill kalla det agil strategi. Ett sätt att leda som rimmar väl med den nya affärsmodell som ni är på god väg att etablera.

Enkelt i teorin. Svårt i praktiken. Vi hjälper dig med både och.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Nyckeln till digital transformation

Nyckeln till digital transformation

Vad är det som gör att vissa företag lyckas bättre än andra i sin digitala transformation? Det har Boston Consulting Group tillsammans med Google kartlagt i rapporten “Scaling Digital Ability”. Bland de 2 000 undersökta företagen har man identifierat 30% så kallade...

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Skapa en hållbar kundresa – innan cookien försvinner

Cookien har länge spelat en nyckelroll inom digital marknadsföring. Nu är den på god väg att fasas ut. Det är något som ställer kundresan i nytt fokus. Hur ska du som digital marknadsförare möta de utmaningar som det innebär? Och går det rentav att skapa en ännu mer...

Blockkedjan i framkant

Blockkedjan i framkant

På senare tid har begrepp som webb 3.0, NFT och blockkedjor börjat användas allt flitigare när framtiden för internet diskuteras. När det amerikanska nyhetsmediet CNBC tog upp frågan valde de att gå så långt som att kalla det för den nästa internetrevolutionen. Vad är...