DIGITAL STRATEGI

Vårt erbjudande

Mejsla ut strategi och sätta mätbara mål – identifiera förutsättningar för digital tillväxt

För att effektivt driva tillväxtinsatser behövs tydliga mål. För att kunna göra det krävs en god förståelse om verksamheten – strategier, erbjudanden, kunder, kanaler och existerande mål. Vårt strategiarbete mynnar ut i ett business case med en portfölj av tillväxtinitiativ med konkreta förslag för genomförande och förväntad effekt.

Specialistteam med väl beprövade arbetssätt

Våra specialister har gedigen erfarenhet av att etablera ett datadrivet arbetssätt, driva tillväxtinsatser baserade på korrekt data och med moderna verktyg. Beroende på vilka initiativ vi jobbar med sätter vi ihop ett team med de specialistkompetenser som behövs för uppgiften. Teamet har tre grundläggande ledarroller; med ledningen, inom teamet och hur vi integrerar din egen verksamhet i genomförandet.

Kompetenssäkring för bestående förflyttning

Vårt erbjudande resulterar i att din organisation är mogen för att ta över efter våra insatser och att ni behåller förmågan internt med egna resurser. Det gör vi genom löpande action-learning, utbildning, coachning och rekryteringsstöd under tiden som vårt team driver tillväxtinitiativen.

Hör av dig

Sedan 2011 har vi hjälpt ledande varumärken att förflytta sin förmåga att driva digital tillväxt.
Vi vill gärna höra om era utmaningar.