DIGITAL STRATEGI

Snabb effekt & långsiktig digital tillväxt

– så arbetar Digital Strategi Skandinavien
Boka möteHåll dig uppdaterad

Vem behöver digital transformation?

Affärsprocesser digitaliseras i snabb takt. Den interna förmågan och kundkommunikationen behöver hänga med. Hur kan en kundresa i ständig förändring optimeras? Företag måste lära sig att effektivt kunna utvinna och agera på stora mängder data, jobba datadrivet. Det är viktigt att denna färdighet byggs upp i den egna organisationen – för alla verksamheter.

DSS använder en beprövad metod i tre faser som visat sig effektiv vid omställning.

Onboarding

- Gemensam & skräddarsydd strategi

Onboarding

- Gemensam & skräddarsydd strategi

En central del av att bygga ett framgångsrikt företag är att få alla dess delar att dra åt samma håll. Det spelar ingen roll hur väl genomtänkt din egen plan är om andra delar av bolaget samtidigt strävar i en annan riktning.

Under denna fas samlar DSS kundens ledningsgrupp och relevanta intressenter kring en analys av nuläget och jämför detta med företagets framtidsambitioner. Utifrån dessa ingångsvärden och en genomlysning av ett antal nyckelområden skapar vi ett projektförslag. Resultatet blir en tydlig strategi och plan för genomförande med medföljande business case som alla inblandade tydligt står bakom.

Implementering

- Expertis & resurser för genomförande

Vissa organisationer har de kunskaper och resurser som behövs för att genomföra planen, men andra behöver hjälp.

DSS kan stödja implementeringen med en eller flera erfarna konsulter som finns på plats hos kunden för att tillsammans hjälpa till att förverkliga den överenskomna planen.

Även om transformation med nödvändighet är en längre process jobbar DSS alltid aktivt med dubbla perspektiv. Vi identifierar tidigt ett antal snabba vinster som vi ser till att realisera, samtidigt som den långsiktiga förmågan gradvis byggs upp.

En förändring som skapar bestående ökning av en organisations digitala förmåga kräver alltid en kritisk massa av resurser och kompetens. DSS tillför detta och bygger förmågan att jobba agilt och datadrivet direkt i kundens organisation.

Implementering

- Expertis & resurser för genomförande

Vissa organisationer har de kunskaper och resurser som behövs för att genomföra planen, men andra behöver hjälp.

DSS kan stödja implementeringen med en eller flera erfarna konsulter som finns på plats hos kunden för att tillsammans med kunden hjälpa till att förverkliga den överenskomna planen.

Även om transformation med nödvändighet är en längre process jobbar DSS alltid aktivt med dubbla perspektiv. Vi identifierar tidigt ett antal snabba vinster som vi ser till att realisera, samtidigt som den långsiktiga förmågan gradvis byggs upp.

En förändring som skapar bestående ökning av en organisations digitala förmåga kräver alltid en kritisk massa av resurser och kompetens. DSS tillför detta och bygger förmågan att jobba agilt och datadrivet direkt i kundens organisation.

Överlämning

- Digital förmåga etablerad

Överlämning

- Digital förmåga etablerad

Allteftersom samarbetet fortskrider kommer den digitala mognaden i kundens organisation gradvis öka så att man slutligen är redo att ta över ansvaret och på egen hand driva utvecklingen av arbetet i de digitala kanalerna.

Utöver de förbättrade affärsresultat som kontinuerligt uppstått längs vägen kommer kunden nu ha etablerat en gedigen förmåga att utvinna, utvärdera och agera på affärskritiska data. Man har hämtat in nödvändig kunskap i organisationen och etablerat ett tvärfunktionellt, datadrivet arbetssätt. Man har nått en nivå där teknik, människa & processer hänger ihop och är redo att ta sig an de nya affärsutmaningar som kan tänkas dyka upp.

Digital strategi kan med gott samvete dra sig tillbaka och glädja sig åt ytterligare en nöjd kund.

Företag som ökat sin digitala förmåga 

Ett av Sveriges största försäkringsbolag

Önskemål kund:
– Etablering av en organisation som kan jobba datadrivet & agilt.
– Ökad korsförsäljning & lojalisering i digitala kanaler.

Utfall:
– Årlig dubblering av försäljningsvolym skapad i digitala kanaler.
– 7 av 10 offerter genererade från digitala leads.
– Agilt arbetssätt med tvärfunktionella processer infört mellan koncerngemensamma funktioner, IT, marknad, försäljning,
produkt & ledning.
– Etablerad intern förmåga att skapa datadrivna insikter till affärsutvecklingsprocesser, mm.
– Strategisk kommunikationsplan & budskapsplattform utformad.

Europas ledande djurförsäkrings-bolag

Önskemål kund:
Kraftigt ökad digital försäljning.
– Etablering av interna processer som säkerställer framtida ökning av den digitala försäljningen.
– Införande av ett datadrivet & agilt arbetssätt.

Utfall:
Snabbt upprättande av gemensamt team med nya processer på lednings- & operativ nivå.
– +20% försäljningstillväxt skapad via digitala kanaler.
– Ny teknik & tvärfunktionella arbetsprocesser inrättade för nya såväl som befintliga kanaler.
– Transformationsprojektet redo för överlämnande till organisationen inom 24 månader i enlighet med plan.

Ett av Sveriges största fackförbund

Önskemål kund:
– Rädda organisationens förhandlingsmandat genom att vända en nedåtgående trend & skapa rejäl medlemstillväxt via digitala kanaler.

Utfall:
– Skapade en för fackförbund unik medlemstillväxt.
– På 3 år ökade den digitala värvningen av medlemmar från
1 000 till 5 000 per månad.
– Ett flertal digitala kanaler med tillhörande processer & arbetssätt etablerades under projektet.
– Efter projektöverlämning har förbundet fortsatt arbeta och utvecklas i de processer som skapade och har idag över 660 000 medlemmar.

Ett av Sveriges största försäkringsbolag

illustration försäkringsbolag

Önskemål kund:
– Etablering av en organisation som kan jobba datadrivet & agilt.
– Ökad korsförsäljning & lojalisering i digitala kanaler.

Utfall:
– Årlig dubblering av försäljningsvolym skapad i digitala kanaler.
– 7 av 10 offerter genererade från digitala leads.
– Agilt arbetssätt med tvärfunktionella processer infört mellan koncerngemensamma funktioner, IT, marknad, försäljning, produkt & ledning.
– Etablerad intern förmåga att skapa datadrivna insikter till affärsutvecklingsprocesser, mm.
– Strategisk kommunikationsplan & budskapsplattform utformad.

Europas ledande djurförsäkrings-bolag

illustration djur

Önskemål kund:
– Kraftigt ökad digital försäljning.
– Etablering av interna processer som säkerställer framtida ökning av den digitala försäljningen.
– Införande av ett datadrivet & agilt arbetssätt.

Utfall:
– Snabbt upprättande av gemensamt team med nya processer på lednings- & operativ nivå.
– +20% försäljningstillväxt skapad via digitala kanaler.
– Ny teknik & tvärfunktionella arbetsprocesser inrättade för nya såväl som befintliga kanaler.
– Transformationsprojektet redo för överlämnande till organisationen inom 24 månader i enlighet med plan.

Ett av Sveriges största fackförbund

illustration fackförbund

Önskemål kund:
– Rädda organisationens förhandlingsmandat genom att vända en nedåtgående trend & skapa rejäl medlemstillväxt via digitala kanaler.

Utfall:
– Skapade en för fackförbund unik medlemstillväxt.
– På 3 år ökade den digitala värvningen av medlemmar från 1 000 till 5 000 per månad.
– Ett flertal digitala kanaler med tillhörande processer & arbetssätt etablerades under projektet.
– Efter projektöverlämning har förbundet fortsatt arbeta och utvecklas i de processer som skapade och har idag över 660 000 medlemmar.

Ett av Sveriges största försäkringsbolag

illustration försäkringsbolag

Önskemål kund:
– Etablering av en organisation som kan jobba datadrivet & agilt.
– Ökad korsförsäljning & lojalisering i digitala kanaler.

Utfall:
– Årlig dubblering av försäljningsvolym skapad i digitala kanaler.
– 7 av 10 offerter genererade från digitala leads.
– Agilt arbetssätt med tvärfunktionella processer infört mellan koncerngemensamma funktioner, IT, marknad, försäljning, produkt & ledning.
– Etablerad intern förmåga att skapa datadrivna insikter till affärsutvecklingsprocesser, mm.
– Strategisk kommunikationsplan & budskapsplattform utformad.

Europas ledande djurförsäkrings-bolag

illustration djur

Önskemål kund:
– Kraftigt ökad digital försäljning.
– Etablering av interna processer som säkerställer framtida ökning av den digitala försäljningen.
– Införande av ett datadrivet & agilt arbetssätt.

Utfall:
– Snabbt upprättande av gemensamt team med nya processer på lednings- & operativ nivå.
– +20% försäljningstillväxt skapad via digitala kanaler.
– Ny teknik & tvärfunktionella arbetsprocesser inrättade för nya såväl som befintliga kanaler.
– Transformationsprojektet redo för överlämnande till organisationen inom 24 månader i enlighet med plan.

Ett av Sveriges största fackförbund

illustration fackförbund

Önskemål kund:
– Rädda organisationens förhandlingsmandat genom att vända en nedåtgående trend & skapa rejäl medlemstillväxt via digitala kanaler.

Utfall:
– Skapade en för fackförbund unik medlemstillväxt.
– På 3 år ökade den digitala värvningen av medlemmar från 1 000 till 5 000 per månad.
– Ett flertal digitala kanaler med tillhörande processer & arbetssätt etablerades under projektet.
– Efter projektöverlämning har förbundet fortsatt arbeta och utvecklas i de processer som skapade och har idag över 660 000 medlemmar.

Vi lyssnar gärna på
era utmaningar

Vi lyssnar gärna på era utmaningar

Sedan 2011 har vi hjälpt ledande varumärken att öka sin förmåga att driva digital tillväxt.

Nyheter & insikter

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

Resultat som ger kraft till fortsatt utveckling

När 2022 snart ska summeras kan ett av Sveriges största försäkringsbolag räkna upp ett antal viktiga milstolpar på väg mot en optimerad digital kundupplevelse. Med fokus på träffsäkerhet och relevans i datadriven digital kommunikation till befintlig kund skapar...

Håll dig uppdaterad!

Få nyheter och insikter kring digitalisering direkt till din inkorg.