DIGITAL STRATEGI

Vi hjälper företag att ställa om

Vi skapar långsiktig digital tillväxt genom att utveckla människor, teknik, och processer.
Boka möteHåll dig uppdaterad

Vad är digital transformation inom marknadsföring?

Digital transformation inom marknadsföring handlar i första hand om att skifta synsätt. Från att hantera digital marknadsföring på sidan av den traditionella, till att ständigt sträva mot digital excellens. Det vill säga, agera korrekt i kanalerna och ständigt optimera insatserna utifrån uppnådd effekt. Mer specifikt innebär det att förfina kanalnärvaron och metodiskt skapa insikter som ger en djupare förståelse om vilka åtgärder som ger effekt och hur.

Så här kan en digital transformation se ut för din marknadsavdelning:

1. Förfina din kanalnärvaro​

Det första steget i den digitala mognadstrappan är att skaffa dig en neutral och korrekt bild av nuläget. Vilket värde har ni skapat med hjälp av befintlig organisation och verktyg? Navelskåda er webbplats, utvärdera engagemanget ni skapar i sociala medier, bedöm effekten av er automatiserade kommunikation, utvärdera de insikter ni får från era analysplattformar och kunddatabas. Kan plattformarna förbättras? Finns det bättre lösningar för dina behov? En grundlig granskning leder till att du skapar ett fundament som går att bygga vidare på. Du får värdefull inblick i vilka insatser som krävs och vilken effekt de förväntas skapa.

2. Samverkan

Silos finns i alla större organisationer. Med tydliga tvärfunktionella processer blir den formella organisationen inte ett hinder. Skapa processer som stöttar den önskade kundresan. Grunden i all digital närvaro är tillgång till korrekt data. Dina system behöver prata med varandra och samarbeta. När du arbetar med varje plattform var för sig missar du helhetsbilden och får svårt att spåra er kundresa. En kunddataplattform (CDP) kan fungera som bindväv som sammanfogar dina plattformar och ger dig en samlad bild av hela din kundbas och kundernas beteende.

3. Optimering

De fördjupade insikter du får genom att titta på helheten skapar bättre beslutsunderlag och rätt förutsättningar för framgång. Du får snabbt svar på var du har dina svaga punkter. Med ett datadrivet arbetssätt skapar du också grunden för en mer personlig och relevant interaktion med både leads och kunder.

Ett ständigt pågående arbete

Organisationen och arbetssätten måste hänga med. Digital framgång är en färskvara. Du behöver säkerställa er interna innovationsförmåga och att arbetssätten stöttar kontinuerlig förändring och optimering. Då kommer framgången att bli hållbar och lönsam över tid. Ansvaret har ledningen, det är där man säkerställer förutsättningarna för er framtida digitala förmåga. Digital transformation är verksamhetsutveckling, inte ett projekt. Därför är egen innovationskraft en förutsättning för fortsatt framgång.

Hör av dig

Sedan 2011 har vi hjälpt ledande varumärken att förflytta sin förmåga att driva digital tillväxt.
Vi vill gärna höra om era utmaningar.

Håll dig uppdaterad!

Få nyheter och insikter kring digitalisering direkt till din inkorg.